رییس شورای شهر تهران:

نیروهای خدوم انتظامی در وقایع خیابان پاسداران مظلوم واقع شدند

به گزارش نویدتهران،رییس شورای شهر تهران گفت: نیروهای خدوم انتظامی در وقایع خیابان پاسداران مظلوم واقع شدند و وجهه دراویش هم به دلیل اقدام خودسرانه برخی از اعضا و تحریک شدن سایر افراد مخدوش شد.
محسن هاشمی رییس شورای اسلامی شهر تهران در جلسه امروز این شورا ضمن تبریک روز مهندس به جامعه بزرگ مهندسین کشور که در اقتصاد دانش بنیان برای ایران اهمیتی بیش از ذخائر نفتی و معدنی دارند، گفت: انتظار داریم تعهد حرفه ای و تعصب صنفی در جامعه مهندسین کشور به ویژه در حوزه ساخت به اندازه ای افزایش یابد که مانند سایر کشورهای توسعه یافته، مهمترین تضمین کننده کیفیت و استحکام و بهینه سازی، امضا و تایید مهندسین ناظر و طراح پروژه و در واقع خودکنترلی پروژه باشد.

وی افزود: در مورد ناآرامی های رخ داده در خیابان پاسداران، آنچه که بدیهی است لزوم همزیستی مسالمت آمیز ادیان، مذاهب و فرق گوناگون در ایران است، نباید این موهبت تاریخی را ، تبدیل به تهدیدی برای یکپارچگی و وحدت جامعه کنیم.

هاشمی گفت: نیروهای خدوم نیروی انتظامی در وقایع خیابان پاسداران مظلوم واقع شدند و وجهه دراویش هم بدلیل اقدام خودسرانه برخی از اعضا و تحریک شدن سایر افراد مخدوش شد. نباید به بهانه اقدامات و شعارهای برخی شهروندان علیه دراویش، نیروی انتظامی را مورد هجمه قرار داد و نه اینکه بدلیل خطای تعدادی انگشت شماری از اعضای این فرقه، دراویش را که تاریخی چندساله و توام با مدارا و همزیستی با دیگران داشته اند، داعشی یا وابسته خواند.

وی گفت: در این شرایط که تهدیدات بین المللی و جهانی علیه ایران و ایرانیان رو به فزونی است، وحدت، مهمترین عامل قوت ما و تفرقه و دشمنی مخرب ترین سلاح علیه ایران است و انتظار از همه افراد، گروهها، رسانه و مسئولان مرتبط به موضوع آن است که با تدبیر و خویشتن داری، معضلات امنیتی را به موضوعاتی اجتماعی ومسایل قابل گفتگو ومفاهمه تبدیل کنند واز رویکرد امنیتی کردن مسایل اجتماعی بپرهیزند.

هاشمی در رابطه با برخی تحرکات چهره های سیاسی به عنوان اصلاحات ساختاری در نظام نیز گفت: اصلاحات، رکن مهمی از مفهوم بنیادین از انقلاب است، اگر مسیر اصلاحات مسدود شود، انقلاب به بن بست می رسد وبایست برای ایجاد تغییرات مدنظر جامعه منتظر انقلابی دیگر بود. همانطور که طی ۴ دهه سپری شده از انقلاب اسلامی، مسیر اصلاحات همواره در نظام جاری وساری بوده است و از اصلاح قانون اساسی و سیاستهای اصول قانون اساسی تا راهبردها، خط مشی ها و قوانین و مقررات عادی را شامل شده است.

رییس شورای شهر تهران گفت: اما به تجربه ثابت شده است که نخستین شرط موفقیت اصلاحات، اعتدال و میانه روی است، اصلاحات با افراطی گری به سرانجام نخواهد رسید و از این رو نیروهای افراطی نمی توانند پرچمدار اصلاحات باشند.

هاشمی گفت: دومین شرط اصلاحات نیز صداقت و شفافیت است، اصلاحاتی که ناشی از اغراض ومنافع سیاسی فردی یا گروهی باشد، نخواهد توانست اعتماد عمومی را که مهمترین پشتوانه حرکتهای اصلاحی است جذب کند.

وی گفت: جامعه ایران نیز که با افزایش سطح آگاهی و فضای باز اطلاع رسانی، هوشیارتر و هوشمندتر از گذشته است، اگرچه از مسیر اصلاح وبهبود بازنمی گردد وعقب نشینی نمی کند اما فریفته حرکتهای افراطی اصلاح نما نیز نخواهد شد.

هاشمی گفت: ساختار رسمی نظام جمهوری اسلامی، تضمین کننده آزادی های قانونی و حق انتخاب مردم است وهمین ساختار که در راس آن رهبرمعظم انقلاب قرار دارد، به افراطیون اجازه عبور از مرزهای قانونی و نقض آرا مردم در انتخابات های پیاپی اخیر که حق الناس عنوان گردید، را در نداده است، پس نمی توان به اسم انتخاب آزاد این ساختار را مخدوش نمود تا چون گذشته کشور اسیر افراطی گری شود.