وزیر ارتباطات مطرح کرد:

نگاه وزارت ارتباطات در عرصه فضای مجازی توسعه محور است

به گزارش نویدتهران،وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: روابط عمومی ها سه دسته اند، دسته اول سکوت ایجاد می کنند، روابط عمومی نوع دوم از مدیرانشان اطلاع رسانی می کنند و روابط عمومی های نوع سوم که امروز کم داریم به تعالی سازمان کمک می کنند، بنابراین انتظار ما گسترش نوع سوم روابط عمومی است که مورد حمایت بنده است.

مهندس آذری جهرمی در چهارمین همایش روابط عمومی های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: دو وظیفه برعهده ماست، ابتدا لازم است بستر پیام رسانی را برای فعالین عرصه اطلاع رسانی آماده کنیم و در این حوزه کار ایجابی انجام دهیم، اما مأموریت بعدی ، اطلاع رسانی عملکرد و اقدامات انجام شده است.

وی پاسخگویی به رسانه ها را لازم برشمرد و ادامه داد: روابط عمومی وزیر یا رئیس خود نباشید بلکه عملکرد سازمان را مدنظر قرار دهید و روابط عمومی سازمان باشید.

آذری جهرمی روابط عمومی را مقدس و تاثیر گذار معرفی کرد و گفت: سیستمی که صرفاً براساس بازخورد مثبت و بر مبنای نظام چاپلوسی بنا نهاده شده است، ناپایدار است.

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه نظامی که بازخورد ندارد موثر نیست، افزود: حلقه بازگشت و ارائه بازخورد منفی، روابط عمومی است.

آذری جهرمی با اشاره به اینکه لازم است ملاحظه اهداف سازمان در جهت ارائه خدمت به مردم مد نظر قرار گیرد، ادامه داد: با اطلاع رسانی خدمات ارائه شده به مردم، جامعه را نسبت به نظام امیدوار کنیم؛ البته لازم است، نقاط منفی را نیز، بدون ذهنیت، مطرح کنیم.

آذری جهرمی با تاکید بر اینکه موضوع برندینگ حایز اهمیت است،‌ گفت: بهتر است تبلیغات در جهت خدمات رسانی به مردم قرار گیرد، از جمله پیشنهاد ارائه رایگان وای فای عمومی به اپراتورها

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه لازم است به کاری که می کنیم اعتقاد داشته باشیم، ادامه داد: روابط عمومی ها سه دسته اند، دسته اول ایجاد سکوت می کنند، روابط عمومی نوع دوم از مدیرانشان اطلاع رسانی می کنند و روابط عمومی های نوع سوم که امروز کم داریم به تعالی سازمان کمک می کنند، بنابراین انتظار ما گسترش نوع سوم روابط عمومی است که مورد حمایت بنده است.

آذری جهرمی بر اهمیت بازخوردها و حضور خود در شبکه های اجتماعی اشاره کرد و گفت: لازم است برای نظرات مردم و دیدگاههایشان، وقت بگذاریم، فکر کنیم و منعکس کنیم.

وی ارائه دستاوردهای وزارت ارتباطات همچون شبکه ملی اطلاعات را ضروری برشمرد و گفت: وظیفه روابط عمومی ها است که با هنرمندی این اطلاع رسانی را انجام دهند و نقاط ضعف را نیز، بپذیریند..

آذری جهرمی با بیان اینکه فضای مجازی علاوه بر فرصت ها نقاط ضعفی هم دارا است، ادامه داد: اگر واقعیات را بپذیریم می توانیم برای آن برنامه ریزی کنیم.

وزیر ارتباطات اظهار کرد: اعتقاد ما آن است که مزایای فضای مجازی بیش از معایب آن است به همین دلیل نگاه ما در این عرصه، توسعه محور است.

وی ادامه داد: اگر گستردگی فضای مجازی و اثر همبستگی در این محیط نبود شاید سخنرانی چند روز اخیر ترامپ اثرات مخرب اقتصادی داشت، اما خوشبختانه این فضا برای ما به فرصت تبدیل شد.

آذری جهرمی گفت: در کنار آن لازم است به شایعات و دروغ پردازیها و از هم پاشیدن اذهان مردم در فضای مجازی توجه شود.

وی با تاکید بر لزوم توجه بر سواد رسانه ای در روابط عمومی های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: باید اظهارنظر در فضای جامعه وجود داشته باشد اما نباید نسبت به دروغ پرازی های این حوزه بی تفاوت باشیم.