با امضاء تفاهمنامه سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازي محقق مي‌شود:

نوسازي ۱۰۰ هزار واحد مسكوني فرسوده و ايجاد ۳۰۰ هزار فرصت شغلي در كشور

به گزارش نویدتهران،با امضاي تفاهم‌نامه برنامه توليد و اشتغال در حوزه بازآفريني شهري پايدار بين سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت راه و شهرسازي و صندوق توسعه ملي، ۱۰۰ هزار واحد مسكوني كشور كه بافت فرسوده دارند،‌ بازسازي و نوسازي مي‌شوند.

با حضور دكتر محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، دكتر محمد نهاونديان معاون اقتصادي رئيس جمهوري و دكتر عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي و دكتر شهيدزاده رييس هيأت عامل صندوق توسعه ملي تفاهم‌نامه همكاري بين سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازي و صندوق توسعه ملي در محل سازمان برنامه و بودجه كشور مبادله شد.
دكتر نوبخت،‌ معاون رئيس‌جمهوري در مراسم امضاي اين تفاهم‌نامه اظهار كرد: در شرايطي كه اقتصاد ملي ما با تهديد و تحريم مواجه است، ‌انتظار اين است كه از ظرفيت‌هاي كشور براي كاهش آثار تحريم استفاده كنيم. امضاي موافقت‌نامه امروز زمينه برخورداري از يكي از همين ظرفيت‌ها است كه با اجرايي شدن آن يكصد هزار واحد مسكوني كشور كه در مناطق بافت فرسوده قرار دارند، ‌نوسازي مي‌شوند.
وي افزود: علاوه بر اين، ساخت ۵۰هزار واحد مسكوني در شهرها به عنوان واحدهاي مسكوني حمايتي و ۵۰ هزار واحد مسكوني روستايي نيز در دستور كار قرار دارد كه مي تواند به موازات اجراي طرح فعلي عمليات اجرايي آن نيز آغاز شود.
رييس سازمان برنامه و بودجه تاكيد كرد: ما از يك ظرفيت داخلي براي دورزدن تحريم و ايجاد توليد و اشتغال بهره‌ برده‌ايم.
دكتر نوبخت ادامه داد: مردم از ما انتظار دارند در كشوري كه زلزله‌خيز است براي مقابله با حوادث غيرمترقبه نسبت به ايمن‌سازي و بازآفريني ساخت و ساز مسكن اقدام كنيم.

بها دادن به كرامت انساني از اهداف پروژه نوسازي بافت‌هاي فرسوده
در ادامه اين جلسه دكتر نهاونديان،‌ ضمن تشكر از سازمان برنامه و بودجه براي محقق كردن مقدمات اين طرح بزرگ كه از اولويت‌هاي رئيس‌جمهوري بوده است،‌ گفت: به عقيده من به غير از ايمن‌سازي بافت‌هاي فرسوده و اشتغالزايي كه از اهداف اين طرح به شمار مي‌آيد،‌ بايد از بها دادن به كرامت انساني افراد از مهم‌ترين اثرات اين پروژه ياد كرد.
وي دو اصل محوري مورد تاكيد در هويت اين طرح را محله محور و مشاركت محور بودن دانست و گفت: بناي ما براين است كه مديريت اين طرح با مشاركت دولت، ‌بخش خصوصي و نهادهاي مردمي باشد.
معاون اقتصادي رئيس جمهوري يادآور شد بايد در اجراي نوسازي بافت‌هاي فرسوده با سرعت مضاعف حركت كنيم تا به اهداف موردنظر برسيم.

ساخت مسكن در بيابان در قالب مسكن مهر راهكار نيست
دكتر آخوندي، وزير راه و شهرسازي نيز در مراسم امضاي اين يادداشت تفاهم‌نامه گفت: ساخت مسكن در بيابان در قالب مسكن مهر راهكار نيست، تنها راه همين بازآفريني شهري است.
وي توان‌افزايي اجتماعي، مشاركت مردم و بازگشت به تمدن شهري در شهرهاي ايران را از جان‌مايه‌هاي اصلي اين طرح ذكر كرد.
دكتر مرتضي شهيد‌زاده رييس هيأت عامل صندوق توسعه ملي هم يكي از افرادي بود كه در اين جلسه حضور داشت كه در سخنان كوتاهي گفت: بايد به دكتر نوبخت تبريك بگويم كه توانسته طي اين مدت همه پروژه‌هاي اجرايي مورد نياز دولت را ساماندهي و نظارت كنند.
وي افزود: صندوق توسعه ملي به عنوان يك سرباز هميشه آماده است كه در كنار دولت باشد تا در راستاي راهبردهاي مقام معظم رهبري حركت كنيم.
اين گزارش مي‌افزايد: طبق اين تفاهم ۱۲۰ هزار فرصت شغلي مستقيم و ۱۸۰ هزار فرصت شغلي غير مستقيم در كشور ايجاد مي شود.