نمایندگان مجلس مهرداد بذرپاش را به عنوان رئیس دیوان محاسبات انتخاب کردند

به گزارش نویدتهران،نمایندگان مجلس با ۱۵۸ رای ، مهرداد بذرپاش را بعنوان رییس دیوان محاسبات انتخاب کردند.

نمایندگان مجلس که امروز انتخاب رئیس دیوان محاسبات کشور در اجرای ماده ۱۱ قانون دیوان محاسبات کشور را در دستورکار داشتند، مهرداد بذرپاش را با ۱۵۸ رأی از مجموع ۲۴۴ رأی مأخوذه به عنوان رئیس دیوان محاسبات کشور انتخاب کردند.

رای گیری امروز میان دو گزینه معرفی شده از کمیسیون برنامه و بودجه بود که در نهایت، نمایندگان به مهرداد بذرپاش رای دادند.

در نشست کمیته دیوان محاسبات، امور مالی و اموال مجلس آقایان مهرداد بذرپاش،  عادل آذر، ضرغام صادقی و لطف‌الله فروزنده به عنوان کاندیداهای ریاست تعیین شده بودند که دیروز در نشست این کمیسیون بعد از شنیدن اظهارات کاندیداها، در نهایت آقایان مهرداد بذرپاش با ۱۵ و لطف‌الله فروزنده با ۱۳ رای، به عنوان کاندیداهای ریاست تعیین و به صحن علنی مجلس برای رای‌گیری معرفی شدند که امروز نمایندگان با آرای خود، مهرداد بذرپاش را به عنوان رئیس دیوان محاسبات برگزیدند.

ضرورت تحول در ساختار سنتی دیوان محاسبات برای استفاده از ظرفیت های زیاد این نهاد نظارتی و توجه به رویکرد جوان‌گرایی دلیل این انتخاب توسط نمایندگان مجلس بود.

بذرپاش که تحصیل کرده دانشگاه صنعتی شریف است مهمترین برنامه خود را برخط کردن نظارت دیوان و موثر کردن آن اعلام کرده است.