کدخدایی:

نظام اسلامي هيچ نگراني ندارد كه از بين داوطلبان واجد صلاحيت، چه كسي برنده انتخابات باشد

سخنگوي شوراي نگهبان در همايش سراسري هيات هاي نظارت بر انتخابات رياست جمهوري كه صبح امروز آغاز گرديد با اشاره به حق الناس بودن آراي ملت گفت: حفظ آراي مردم، تكليف قانوني، شرعي و ملي است.

دكتر كدخدايي گفت: بايد سازوكارهاي بهتري را براي حسن نظارت بر انتخابات داشته باشيم. تا همه مردم با اطمينان بتوانند در انتخابات شركت كنند.
وي تصريح كرد: حسن نظارت بر انتخابات موجب افزايش اطمينان مردم و در نتيجه افزايش مشاركت در انتخابات مي شود.
به گزارش نوید تهران وبه نقل ازاداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، وي گفت: شوراي نگهبان اساسا از انتخابات الكترونيكي استقبال مي كند اما مقدمه آن ايجاد اطمينان براي عموم مردم نسبت به صحت و سلامت و امنيت انتخابات الكترونيكي است.
سخنگوي شوراي نگهبان با تاكيد بر اهميت مشاركت پ‍‍رشور مردم در انتخابات گفت: برخي ضعف ها مي تواند موجب آسيب ديدن مشاركت مردم در انتخابات شود.

دكتر كدخدايي در ادامه با تشريح برخي تهديدات و تحركات دشمنان عليه نظام اسلامي گفت: هجمه دشمنان به نهادهايي مختلف نظام اسلامي هيچگاه متوقف نشده است و براي اين انتخابات نيز دشمن اقداماتي را آغاز كرده است و سعي دارد بين مردم و نظام القاي فاصله كند.
دكتر كدخدايي افزود: قطار انقلاب اسلامي، كسي را پياده نمي كند.
عضو هيات مركزي نظارت بر انتخابات تصريح كرد: اما كساني كه با فتنه گري از قطار انقلاب پياده شدند، امروز با شعار “آشتي ملي” دنبال دوقطبي سازي در آستانه انتخابات هستند.
وي گفت: نظام اسلامي هيچ نگراني ندارد كه از بين داوطلبان واجد صلاحيت، چه كسي برنده انتخابات باشد.
وي ابراز اميدواري كرد كه با دقت نظر و قانونمندي هياتهاي نظارت بر انتخابات، شاهد انتخابات خوبي باشيم.