روح‌الله متفکر آزاد:

نظارت میدانی برخاسته از مردمی و جهادی بودن مجلس یازدهم است

به گزارش نویدتهران،عضو هیئت رئیسه مجلس معتقد است ارتباط بی واسطه نمایندگان با مردم زمینه‌ساز رفع مشکلات کشور است زیرا وکلای مردم در خانه ملت بدون واسطه معضلات را لمس کرده و در جریان تقنین و قانونگذاری در راستای رفع مشکلات رای خواهند داد.

روح‌الله متفکرآزاد عضو هیئت رئیسه مجلس در گفت‌وگویی، نظارت میدانی را جزو لاینفک مجلس یازدهم دانست و گفت: ارتباط بی‌واسطه نمایندگان با مردم زمینه‌ساز رفع مشکلات کشور است و دو اثر دارد؛ نخست آنکه نمایندگان بدون واسطه مشکلات و معضلات را لمس می‌کنند، بنابراین رای آنها در جریان تقنین و قانونگذاری در راستای رفع مشکلات خواهد بود.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: دوم آنکه از آنجا که نمایندگان مجلس در بازدیدهای میدانی از نزدیک با واقعیت‌ها روبه رو می‌شوند، برخی مسئولان نمی‌توانند با توجیهات، تصویری غیرواقعی از وضعیت موجود برای آن ها به نمایش گذارند، بنابراین تصمیمات نمایندگان مبتنی بر واقعیت‌ها خواهد بود.

مجلس مردمی باید در میان مردم و در جامعه باشد

وی با بیان اینکه مجلس مردمی باید در میان مردم و در جامعه باشد، اضافه کرد: خاصیت مجلس یازدهم، مردمی بودن را در تمامی زمینه‌ها به منصه ظهور گذاشته است و گواه این ادعا نظارت میدانی و ارتباط مستقیم نمایندگان با مردم است، به عبارتی نظارت میدانی از ذات مجلس یازدهم که نمایندگانی مردمی و مدیریتی جهادی دارد، بر‌می‌آید.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه مسئولان باید با مجلس یازدهم خود را تطیق دهند به این معنا که بپذیرند مجلس یازدهم مجلسی مردمی است، ادامه داد: نظارت میدانی وکلای مردم در خانه ملت موجب می‌شود مشکلات کشور به درستی احصا شود.

عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به تاکید مجلس بر تمرکززدایی، اضافه کرد: نظارت میدانی نمایندگان از مناطق محروم و استان‌های دور از پایتخت نشاندهنده تلاش وکلای مردم در راستای تمرکزدایی و رفع مشکلات مناطق کم برخوردار است.