نشست مشترک ستاد انتخابات استان با اعضای هیات نظارت انتخابات


به گزارش نویدتهران،استاندارتهران با اشاره به اهمیت حضور حداکثری شهروندان در انتخابات پیش‌رو، بر رعایت پروتکل های بهداشتی و اتخاذ تمهیدات لازم در این راستا تاکید کرد.

انوشیروان محسنی بندپی در جلسه نشست مشترک ستاد انتخابات استان با اعضای هیات نظارت انتخابات استان تهران با اشاره به لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی در انتخابات سال ۱۴۰۰ اظهارداشت: پس از شیوع کرونا در ۱۹ کشور انتخابات برگزار و در تمام این انتخابات برای شرایط کرونایی، یک سری تمهیدات اتخاذ شد؛ ستاد ملی مقابله با کرونا با هماهنگی کمیته امنیتی، اجتماعی، انتظامی نیز در حال اتخاذ تمهیدات لازم و تدوین پروتکل های بهداشتی برای انتخابات ۱۴۰۰ است.
وی افزود: از جمله این تمهیدات، آموزش عمومی شهروندان در این شرایط و طراحی اپلیکیشن نمایش دهنده شعب خلوت است؛ میانگین مدت زمان رای دادن هر فرد در انتخابات پیش‌رو ۶-۹ دقیقه است و مصوب شد که تا جایی که ممکن است از مساجد و فضاهای باز بیشتر و از مدارسی که اتاق های کوچکی دارند کمتر استفاده شود.
استاندارتهران خاطرنشان کرد: در صدد هستیم تا با اولویت حفظ سلامت شهروندان، عوامل اجرایی، عوامل نظارتی و رعایت پروتکل های بهداشتی زمینه حضور گسترده و حداکثری شهروندان در انتخابات را فراهم کنیم؛ عوامل اجرایی نیز از بیمه برخوردار شدند.