امروز برگزار شد؛

نشست عالی سه جانبه هیاتهای ایران، ترکیه و روسیه در آستانه

به گزارش نویدتهران،نشست سه جانبه هیاتهای عالی رتبه ایران، روسیه و ترکیه، امروز ۲۴ شهریور ۹۶ در هتل رکسوس آستانه برگزار شد.

در این نشست سه ساعته جابری انصاری، لاورنتیف و اونال مذاکره کنندگان ارشد سه دولت ضامن روند آستانه، ضمن بررسی آخرین وضعیت مذاکرات و نهایی کردن توافقات کارشناسی به عمل آمده پیرامون اسناد چهارگانه ششمین کنفرانس بین المللی آستانه، در خصوص متن نهایی بیانیه پایانی این کنفرانس بحث و تبادل نظر کردند.

در این نشست همچنین توافق شد هفتمین کنفرانس آستانه در اواخر اکتبر ۲۰۱۷ (دهه اول آبان ۹۶) برگزار شود.