با آماده شدن زیرساخت های ارتباطی:

نسل سوم شبکه علمی کشور فردا به بهره برداری می رسد

با آماده شدن زیرساخت های ارتباطی، نسل سوم شبکه علمی کشور با حضور وزرای ارتباطات و علوم، فردا یکشنبه یازدهم تیرماه، بهره برداری می شود.

نسل سوم شبکه علمی کشور، شاهراه اجرایی نقشه جامع علمی کشور است که با هدف ارایه خدمت‌های جدید ارزش افزوده، محتوایی و اطلاعاتی ایجاد شده است.

به گزارش نویدتهران وبه نقل ازمرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسل سوم شبکه علمی کشور مجموعه‌ای از دانشگاهی، مراکز تحقیقاتی، مراکز درمانی آموزش پزشکی، حوزه‌های علمیه و کتابخانه‌های تخصصی کشور را درمحدوده جغرافیایی سراسر ایران شامل می‌شود که کاربران به آن دسترسی دارند.

شبکه علمی کشور به گونه ای طراحی شده است که هیچ مشترکی مصرف کننده صرف شبکه نیست و تولید کننده خدمات و محتوا محسوب می‌شود و چرخه اقتصادی اپراتور شبکه علمی را به تمامی مشترکین آن گسترش می‌دهد.

بر اساس این گزارش، نسل سوم شبکه با فراهم شدن زیرساخت های ارتباطی ، صبح فردا یکشنبه 11 تیرماه سال جاری با حضور وزاری ارتباطات و علوم در محل سازمان اموردانشجویان وزارت علوم به بهره برداری می رسد.