براساس گزارش سازمان پزشكي قانوني كشور؛

نسبت تلفات غرق شدگی مازندران و خوزستان به کل غرق شدگی ها/ مرگ بيش از ۴۸۰۰ نفر در پنج سال

به گزارش نویدتهران،در پنج سال گذشته چهار هزار و ۸۲۷ نفر بر اثر غرق‌شدگي در كشور جان خود را از دست دادند كه در اين ميان استان هاي مازندران و خوزستان بيشترين سهم را در آمار تلفات داشته اند.

طي پنج سال اخير (۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵)، بيشترين آمار تلفات غرق‌شدگي با يكهزار و ۷۴ نفر مربوط به سال ۱۳۹۱ و كمترين آن با ۸۷۹ نفر مربوط به سال ۱۳۹۴ بوده است.

از كل تلفات غرق‌شدگي در پنج سال گذشته استان هاي مازندران و خوزستان بيشترين ميزان را به خود اختصاص داده اند. در اين مدت ۸۳۷ نفر در استان مازندران و ۷۰۸ نفر در استان خوزستان بر اثر غرق‌شدگي جان باخته اند.

بر اساس آمارهاي موجود سهم اين دو استان از كل تلفات پنج سال اخير ۳۲ درصد است كه در مجموع يكهزار و ۵۴۵ فوت ناشي از غرق ‌شدگي را در برمي گيرد.