در پی اعتراضات مردمی؛

نخست وزیر اردن استعفا کرد

به گزارش نویدتهران و به نقل از النشره، نخست وزیر اردن در پی تداوم اعتراضات مردمی در این کشور استعفا کرد.

«هانی الملقی» نخست وزیر اردن امروز در پی ادامه اعتراضات مردمی استعفا کرد.

شهروندان اردنی طی روزهای اخیر در اعتراض به وضع قانون مالیات بر درآمد از سوی دولت اردن با برپایی تظاهرات خواستار لغو این قانون هستند. موج اعتراضات مردمی در اردن با بازداشت شهروندان معترض همراه بوده است.