با رأی نمایندگان؛

نحوه معافیت مشمولان غایب تعیین تکلیف شد

نمایندگان مردم در خانه ملت، نحوه معافیت مشمولان غایب خدمت وظیفه عمومی را تعیین تکلیف کردند.
نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی با بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 96 با بند ب تبصره 11 با 146 رأی موافق، 24 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

به گزارش نوید تهران،براساس بند مذکور؛ به دولت اجازه داده می‌شود کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت‌سال غیبت دارند را با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به‌صورت نقد و اقساطی که تا پایان سال 1396 تسویه می‌شود، معاف کند.

تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 150128 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود

میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول زیر می‌باشد:

مدرک تحصیلی پایه ریالی جریمه مشمولان غایب
زیردیپلم 100.000.000 ریال
دیپلم 150.000.000 ریال
فوق دیپلم 200.000.000 ریال
لیسانس 250.000.000 ریال
فوق لیسانس 300.000.000 ریال
دکترای عمومی علوم پزشکی 350.000.000 ریال
دکترای تخصصی غیرعلوم پزشکی 400.000.000 ریال
دکترای تخصصی رشته‌های علوم پزشکی و بالاتر 500.000.000 ریال

1- به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، ده‌درصد (10%) به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش‌ماه، یک‌سال محسوب می‌شود.

2- برای مشمولان متأهل، پنج‌درصد(5%) و برای مشمولان دارای فرزند نیز به‌ازای هر فرزند، پنج‌درصد(5%) از مجموع مبلغ جریمه کسر می‌شود.

در جریان بررسی این بند علیرضا رحیمی نماینده تهران اظهار داشت: تصویب این موضوع سبب می شود تا افرادی که به خدمت وظیفه عمومی نرفته اند، برای ادامه جرم خود ترغیب شوند.

براساس این گزارش علی مطهری که ریاست جلسه علنی را به عهده داشت در این زمینه گفت: به نظر من این بند سبب تبعیض می شود و فقط فقرا باید به سربازی بروند که خلاف قانون اساسی است ولی نظر نمایندگان ملاک است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: سال گذشته مشمولین این قانون از حقوق اجتماعی مانند نماینده مجلس شدن محروم می شدند ولی در حال حاضر این محدودیت ها برداشته شده است.

حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی نیز در موافقت با این بند اظهار داشت: سلسله مراتب برای تهیه این بند طی شده و نمی توان گفت که سربازی فقط برای فقرا است زیرا افرادی که تحت پوشش کمک های حمایتی هستند از تخفیف برخوردار هستند، از طرف دیگر سرپرست خانواری که برخلاف میلش به سربازی برود، آسیب های اجتماعی، اقتصادی برای خانواده اش ایجاد می شود.