رییس شورای اسلامی شهر تهران؛

نتایج قطعی انتخابات شورایاری ها بعد از رسیدگی به شکایات اعلام می شود

به گزارش نویدتهران،محسن هاشمی رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: نتایج اعلام شده انتخابات شورایاری نتایج اولیه بوده و نتایج قطعی بعد از رسیدگی به شکایات اعلام خواهد شد.

محسن هاشمی در یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورا با اشاره به اعلام نتایج انتخابات شورایاری ها گفت: نتایجی که اعلام شده نتایج اولیه بوده است.

وی ادامه داد: ستاد هماهنگی شورایاری ها باید به عنوان ناظر به شکایات رسیدگی کند و بعد از رسیدگی به شکایات نتایج قطعی رسما اعلام خواهد شد.