از سوی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور؛

نتایج شمارش آرای چهار حوزه انتخابیه اولين مياندوره ای يازدهمين دوره مجلس شورای اسلامی اعلام شد

به گزارش نویدتهران،سخنگوی ستاد انتخابات کشور نتایج شمارش آرای چهار حوزه انتخابیه اولين مياندوره ای يازدهمين دوره مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.

سید اسماعیل موسوی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور نتایج شمارش آرای چهار حوزه انتخابیه اولين مياندوره اي يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي را به شرح ذیل اعلام کرد:

ردیف نام حوزه انتخابیه نام و نام خانوادگی منتخب میزان آراء منتخب
۱ میانه سید مرتضی حسینی ۱۲۰۲۹
۲ تفرش، آشتيان و فراهان ولی الله بیاتی ۱۱۵۶۳
۳ بهار و کبودر آهنگ فتح الله توسلی ۳۶۲۹۳
۴ آستانه اشرفیه ابراهیم نجفی اسپیلی ۱۲۷۰۹