حسين ذوالفقاري:

ناآرامي هاي اخير در برخي مناطق به زودي پايان مي يابد

به گزارش نویدتهران،معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور: سیاست شورای امنیت کشور کنترل اوضاع بوده است و پلیس و دیگر نیرو‌های امنیتی بیشترین مدارا را در کنترل شرایط و برخورد با معترضان از خود نشان داده‌اند.

حسين ذوالفقاري افزود:‌ با همه اين موارد، تا جايي که تعرض به بيت‌المال و اموال مردم و برخي از مراکز نظامي صورت نگرفته بود، مشي پليس و نيروهاي امنيتي مديريت صحنه با کمترين هزينه بود، اما در مواردي ازجانب برخي از عناصر متعرض اين تجمعات به خشونت کشيده شد که نيروهاي انتظامي و امنيتي با افراد تخريب گر با اقتدار و قاطع مقابله کردند.
معاون امنيتي انتظامي وزير کشور تاکيد کرد: با داشتن گلايه‌هايي که مردم از برخي مشکلات دارند، به دليل درک درست از شرايط و ضرورت حفظ امنيت و آرامش در کشور با تخريب کنندگان و برهم زنندگان نظم عمومي همراهي نکردند، بلکه با نيروهاي مسئول تامين نظم و امنيت نيز همکاري داشته‌اند.
ذوالفقاري بيان کرد: در بيشتر مناطق کشور شرايط عادي است و با همکاري مردم و با تلاش نيروهاي تامين کننده نظم و امنيت نيز ناآرامي هاي اخير در برخي مناطق به زودي پايان مي يابد.