درپی استعفای نجفی؛

مکارم سرپرست شهرداری تهران شد

به گزارش نویدتهران،سمیع الله حسینی مکارم سرپرست شهرداری تهران شد.

در جلسه امروز شورای شهر استعفای محمدعلی نجفی پذیرفته شد و اعضای شورا، پیشنهادات خود را برای سرپرستی شهرداری تهران تا انتخاب شهردار بعدی ارائه کردند که در این میان ۱۴ نفر به سمیع الله مکارم رای دادند و یک نفر نیز به محمد حقانی رای داد.

مکارم پیش از این معاون مالی و اقتصادشهری شهرداری تهران بود.

برنامه های دکتر نجفی در راستای مبارزه با فساد بود
سرپرست شهرداری تهران با بیان اینکه امیدوارم همان برنامه هایی که دکتر نجفی سرلوحه کار خود قرار دادند را دنبال کنیم، گفت: چراکه این برنامه ها در راستای شفاف سازی انضباط مالی تمرکز بر اجرای قانون و مبارزه با فساد بود .

سمیع الله حسینی مکارم در پنجمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران ری و تجریش بعد از انتخاب به عنوان سرپرست شهرداری تهران با حضور در جلسه و پس دریافت حکم از سوی رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: از حسن اعتماد اعضای شورای اسلامی شهر تشکر می کنم و امیدوارم با همدلی و با اخذ نظر و مشاوره دوستان این دوران گذار تا تعیین شهردار جدید را به خوبی پیش ببریم.

وی افزود: امیدوارم همان برنامه هایی که دکتر نجفی سرلوحه کار خود قرار دادند را دنبال کنیم ؛چراکه این برنامه ها در راستای شفاف سازی انضباط مالی تمرکز بر اجرای قانون و مبارزه با فساد بود.

سرپرست شهرداری تهران با بیان اینکه امیدوارم با همکاری سایر همکاران با قوت به کار خود ادامه دهیم تا شهردار جدید مشغول به کار شود، گفت: مجموعه فعالیت های ما برای شهروندان باید شهری قابل زیست و شاد را فراهم کند، تا زحمات دکتر نجفی و زیرساخت هایی که پایه گذاری کرده اند از بین نرود.

حسینی مکارم اضافه کرد: از دکتر نجفی تشکر می کنم و برای او آرزوی سلامتی دارم. ایشان یکی از سرمایه های ما و جزو مدیرانی هستند که تمام افرادی که در این سال ها با او ارتباط داشتند، به عنوان پاکدست ترین فرد از نجفی یاد می کنند.

وی ادامه داد: نجفی فردی با نگاه های راهبردی بود و امیدوارم بتوانیم در این مدت از تجارب ارزنده او استفاده کنیم.

سرپرست شهرداری تهران با اشاره به اینکه شورای شهر و شهرداری تدوین برنامه سوم را در دستور کار دارد، عنوان کرد: از دکتر نجفی می خواهیم، در تدوین این برنامه ما را هدایت و راهنمایی کند تا برنامه خوبی که مد نظر شورا است تدوین شده و به شورا تقدیم شود.

وی افزود: زحمات و خدمات دکتر نجفی و زیرساخت های قانونی بنا نهاد، بسیار ارزنده است و کارمندان شهرداری تهران پذیرفته اند که مدیریت شهری جدید بر شفاف سازی تاکید دارد. امیدوارم با کمک اعضای شورای شهر تهران و آنچه که نجفی پایه ریزی کرده است، مدیریت شهر را پیش ببریم و نگاه های این مدیر پاکدست را دنبال کنیم.