موضع سخنگوی وزارت امور خارجه در باره تحولات اخیر در جنوب یمن

به گزارش نویدتهران،سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تحولات اخیر در جنوب یمن اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران بر مبنای سیاست اصولی خود از یمن متحد با حفظ تمامیت سرزمینی آن کشور حمایت می‌کند.
سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تحولات اخیر در جنوب یمن اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران بر مبنای سیاست اصولی خود از یمن متحد با حفظ تمامیت سرزمینی آن کشور حمایت می‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه خاطر نشان کرد : این گونه اقدامات نه تنها به حل مشکلات کنونی یمن کمک نمی‌کند بلکه اوضاع آن کشور را نیز پیچیده تر خواهد کرد.

موسوی با تاکید بر لزوم توقف جنگ علیه یمن و رفع محاصره ظالمانه از مردم این کشور افزود: تنها راه ثبات و استقرار یمن، وحدت میان گروه‌های یمنی و انجام گفتگوهای فراگیر سیاسی میان گروههای مختلف بر ای تشکیل دولت متحد و فراگیر است.