موسوی ادعای درخواست ایران برای ایجاد بخش خدمات کنسولی آمریکا در سفارت سوئیس در تهران را تکذیب کرد

به گزارش نویدتهران،سخنگوی وزارت امور خارجه ادعای منتشره در روزنامه وال استریت ژورنال مبنی بر اینکه ایران خواستار ایجاد یک بخش خدمات کنسولی آمریکا در سفارت سوئیس در تهران شده است را به شدت تکذیب کرد.