رییس اورژانس تهران:

موتورلانس ها در ١٤١ نقطه تهران فعال هستند/ روزانه ١٠٠٠ تماس مزاحم با اورژانس برقرار می شود

به گزارش نویدتهران،رییس اورژانس تهران با بيان اينكه روزانه ١٠٠٠ تماس مزاحم با اورژانس برقرار می شود، گفت: از مردم خواهش می‌ كنيم تماس بی مورد و غیر مرتبط نگيرند.

دكتر پیمان صابریان، رییس اورژانس تهران در مراسم رونمایی از نرم ‌افزاز اورژانس ۱۱۵، گفت: از ۵ مرداد امسال موتورلانس‌ ها آغاز به كار كردند و درحال حاضر در ۱۴۱ نقطه شهر تهران موتورلانس ها فعال هستند که تراكم و فعاليت آنها به حجم ماموريت در آن نقاط و محلات بستگي دارد.

وي با بيان اينكه با توجه به ترافيك شهري، موتورلانس ها به خدمت رساني بهتر و در دسترس تَر به مردم كمك مي كنند، افزود: درسال جاري بیشترین ماموریت ها در آذرماه بوده که ۱۹ هزار و ٥٧٥ ماموریت گزارش شده است، يعني هر موتورلانس تقریبا روزانه ۷ ماموریت انجام داده است.

دكتر صابريان اظهارداشت: ورود موتورلانس ‌ها به مجموعه اورژانس تهران، مصرف سوخت آمبولانس‌ ها را تا۵۰ درصد و فرسودگی آمبولانس‌ ها را ۳۰ درصد کاهش داده است.

رییس سازمان اورژانس تهران با اشاره به اينكه استفاده از موتورلانس ها به گواهينامه ديگري هم نياز دارد، خاطرنشان كرد: انجام انفرادی ماموریت سخت است و همین امر ما را مجاب کرد تا آمو‌زش‌ های مضاعفى به این همکاران ارائه دهیم.

دكتر صابريان تصريح كرد: روزانه ۵۵۰۰ تا ۶۰۰۰ تماس تلفنی داریم که حدود ١٠٠٠ مورد آن مزاحمت است و از مردم خواهش می‌ كنيم بي مورد و غیرمرتبط، تماس نگيرند.