در صحن علنی صورت گرفت؛

موافقت نمایندگان با تشکیل سازمان صنایع دریایی و نیروهای مسلح

به گزارش نویدتهران،نمایندگان مجلس با تشکیل سازمان صنایع دریایی و نیروهای مسلح موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی با تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح با ۱۵۶ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱ لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح آمده است؛ برابر تدابیر فرماندهی معظم کل قوا به منظور قابلیت های بازدارندگی و تامین نیازمندی های دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در حوزه شناورهای سطحی، زیرسطحی، اثرسطحی، تندرو، سامانه های قوای محرکه، سازه های دریایی، سامانه های موشکی ساحل به دریا، سلاح زیرآبی و کنترل آتش دریایی، تجهیز، تسلیح و تعمیر شناورها از طریق آینده پژوهی، تحقیق، طراحی، ساخت، تولید، تامین، بهینه سازی خدماتو پشتیبانی با تاکید بر دانش و فناوری های بومی برتر و آزمایش عملیاتی براساس استانداردهای روز و استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی، سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می شود وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تشکیل می گردد.

تبصره ۱- از تاریخ تشکیل سازمان کلیه شرکت ها و واحدهای حوزه فعالیت سازمان از سازمان ها و شرکت های وابسته و تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح حسب نظر کمیسیونی مرکب از معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نماینده مردم سازمان صنایع دفاع و نماینده سازمان منتزیع می شود. این کمیسیون حسب مورد نسبت به انتقال واحدها به سازمان و قرار دادن شرکت ها به عنوان شرکت های تابعه و وابسته سازمان حداکثر ظرف ۶ ماه از تصویب این قانون اقدام و نسبت به انتقال اموال، دارایی ها، دیون، تعهدات، کارکنان و سایر امکانات واحدهای مذکور به سازمان و احتساب آن به قیمت دفتری با اعلام به سازمان حسابرسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به عنوان سرمایه اولیه سازمان اقدام می نماید. گزارش نتیجه اقدامات کمیسیون ظرف حداکثر یک سال به مجمع عمومی سازمان ارائه خواهد شد.

تبصره ۲- سازمان می تواند جهت استفاده بهینه از قابلیت ها، محصولات و خدمات مازاد نسبت به عرضه آن به بخش غیرنظامی و صادرات با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست های ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح ون استانداردهای ایمنی مربوط اقدام نماید.