موافقت مجلس با کلیات طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت

به گزارش نویدتهران،نمایندگان مجلس با کلیات طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه بین المللی موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی به اتفاق آرا با کلیات طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه بین المللی موافقت کردند.

پس از موافقت نمایندگان با کلیات، ندای مرگ بر اسرائیل در صحن مجلس طنین انداز شد.