در نشست علنی صورت گرفت؛

موافقت مجلس با کلیات طرح اصلاح قوانین سه‌گانه انتخابات

به گزارش نویدتهران،کلیات طرح دو فوریتی اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی کشور با موافقت نمایندگان تصویب شد.

نمایندگان در نشست علنی  مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح دو فوریتی اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی کشور، با کلیات این طرح موافقت کردند.

لازم به ذکر است که دو فوریت طرح مذکور در نشست هفته گذشته مجلس مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با بررسی دو فوریتی آن موافقت کردند.

محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در رابطه با طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی کشور گفت: کمیسیون براساس آیین نامه داخلی مجلس موظف است که طرح و لوایح را مورد بررسی قرار دهد و در این میان باید پیشنهادات نمایندگان درخصوص طرح نیز مورد رسیدگی قرار گیرد.

نماینده مردم کرج و آسارا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طرح اصلاح قانون انتخابات باید مطابق با سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در سال ۹۵ باشد، در بند ۱۱ این سیاست ها آمده است؛ نظارت شورای نگهبان بر فرآیند ابعاد انتخابات از جمله تایید نهایی صلاحی داوطلبان ، رسیدگی به شکایات، تایید و ابطال انتخابات و جذب مشارکت حداکثری با تعیین سازوکارهای شفاف و زمانبندی شده صورت گیرد.

وی گفت: همچنین در بند مذکور پاسخگویی مکتوب درباره دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست داوطلب از سوی شورای نگهبان باید صورت گیرد که ما در طرح اصلاح قانون انتخابات این موارد را آورده ایم.

کولیوند تصریح کرد: ما در طرح دوفوریتی اصلاح قانون انتخابات دستگاه های نظارتی را در چارچوب خودشان قرار دادیم و قطعاً اگر این لایحه نیز رأی نیاورد، موارد مذکور در لایحه جامع انتخابات آورده خواهد شد، از این رو باید بگوییم که هدف ما از این طرح مقابله با شورای محترم نگهبان نیست، بلکه ما به دنبال ایجاد یک سازوکار درست در این عرصه و صیانت از حقوق داوطلبان هستیم.