با حکم دکتر محسن رضایی؛

مهندس محمدرضا باهنر به ریاست کمیسیون تلفیق و ارزیابی دبیرخانه مجمع منصوب شد.

%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9

دکتر محسن رضایی طی حکمی “مهندس محمدرضا باهنر” را به ریاست کمیسیون تلفیق و ارزیابی دبیرخانه مجمع منصوب کرد.
به گزارش نوید تهران وبه نقل ازدفتردکتر محسن رضایی، در متن حکم دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به مهندس باهنر آمده است: نظر به شایستگی و تجارب جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان رئیس کمیسیون تلفیق و ارزیابی دبیرخانه مجمع به مدت یکسال منصوب می شوید. امید است با توکل به خداوند متعال و نصب العین قراردادن تقوی الهی، تحت زعامت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) برابر شرح وظایف ابلاغی در انجام امور محوله موفق و موید باشید.

دکتر محسن رضایی، همچنین حکم ریاست “دکتر مسعود غنی زاده” بر کمیته آمایش، مسکن و شهرسازی دبیرخانه مجمع را به مدت یکسال تمدید کرد.