مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران اعلام کرد:

منظم کردن پرداختی‌های سازمان بیمه سلامت در سال جاري

به گزارش نویدتهران،مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: نگرانی ارائه دهندگان خدمت در بخش‌های بستری و سرپایی در سال ۹۷، ایجاد نظم در پرداخت ‏بود که ما نیز در این زمینه اقدام کرده و پرداختی‌ها را منظم کردیم.

مهندس طاهر موهبتی با بیان اینکه سازمان بیمه سلامت ایران با ۱۰ هزار پزشک متخصص قرارداد ‏دارد، گفت: مراجعه بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت ایران در سال به بخش غیربستری ۱۹۸ میلیون بار است. همچنین در سال، ‏‏۴۳ میلیون بار بیماران به پزشکان متخصص طرف قرارداد با این سازمان مراجعه می‌کنند. طبیعی است که اگر قرارداد با پزشکان ‏وجود نداشته باشد، این اعداد حاصل نمی‌شوند.‏

وی با بیان اینکه تقریبا در ۷۰ درصد استان‌های کشور، صد در صد پزشکان با سازمان بیمه سلامت ایران قرارداد دارند، افزود: اگر ‏پزشکی با این سازمان قرارداد ندارد به علت بدهی‌ها نیست و ممکن است دلایل دیگری وجود داشته باشد.‏

مهندس موهبتی ادامه داد: نگرانی ارائه دهندگان خدمت در بخش‌های بستری و سرپایی در سال ۹۷، ایجاد نظم در پرداخت بود که ما نیز به این ‏کار عمل کرده و پرداختی‌ها را منظم کردیم و در حال حاضر بین بیستم تا بیست و هفتم هر ماه به بخش خصوصی و دولتی پرداختی‌ها ‏را انجام می‌دهیم. البته بدهی‌هایی از سال ۹۶ باقی مانده که حدود ۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بود و از این میزان ۳ هزار میلیارد ‏تومان اسناد اوراق خزانه پرداخت شد.‏

رییس هیات مدیره سازمان بیمه سلامت ایران تاکید کرد: بخش خصوصی تمایلی به دریافت اسناد اوراق خزانه به جای دریافت پول نقد ندارد ‏که البته حق دارند. در نتیجه در تلاش هستیم که بدهی سال ۹۶ را به روز کنیم. همچنین به تازگی جلسه‌ای برگزار شد که در این جلسه مقرر شد باقی مانده اسناد اوراق ‏خزانه را به صورت نقدی دریافت و به بخش خصوصی پرداخت کنیم. امیدواریم این کار انجام شود.