امیر سرتیپ حیدری خبر داد؛

ممنوعیت خرید کالاهای غیر ایرانی در نیروی زمینی ارتش

به گزارش نویدتهران،فرمانده نیروی زمینی ارتش در هشتمین گردهمایی مسئولین مالی یگان های تابع نزاجا گفت: خرید کالای غیر ایرانی، در نیروی زمینی ممنوع است.

هشتمین گردهمایی مسئولین مالی یگان های تابع نیروی زمینی ارتش با رویکرد اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی، در ستاد این نیرو برگزار شد.

امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در این مراسم گفت: نزاجا با شعار ولایت محوری پا به عرصه جهاد گذاشته است، از این رو اصول فرماندهی در این نیرو بر پایه سه اصل ولایت محوری، عدالت محوری و شایسته محوری استوار است.

وی با اشاره به شعار سال مبنی بر حمایت از کار و تولید ملی، بیان کرد: نیروی زمینی ارتش حامی کار و تولید داخلی است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش، افزود: با حمایت از تولیدات داخلی می توان صنایع ایرانی را ارتقاء بخشید، تولیدکنندگان نیز باید هر لحظه بر کیفیت و طراحی محصولات خود بیافزایند تا شاهد شکوفایی صنعت و تولید داخلی باشیم.

وی تصریح کرد: با همکاری و همت جمعی می توان مشکلات را پشت سر گذاشت و راه عبور از آن را طراحی کنیم.

امیر سرتیپ حیدری تاکید کرد: با هدایت های مدیر منابع داخلی نزاجا، در امور مالی نیروی زمینی، نیروهای متعهد و خوش نام به کار گرفته شده اند که این موضوع موجب رضایتمندی است.