فرمانده کل ارتش:

ملت ایران با احدی درباره توان موشکی مذاکره نمی‌کند

به گزارش نویدتهران،فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در واکنش به طرح مذاکره موشکی از سوی آمریکا و غربی‌ها گفت: آمریکا با مذاکره موشکی به دنبال هموار کردن راه دشمنی خود است و ملت ایران با احدی درباره توان موشکی مذاکره نمی‌کند.

امیر سرلشکر «سیدعبدالرحیم موسوی» فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران درجمع خبرنگاران در راهپیمایی۲۲ بهمن گفت: شیطان بزرگ (آمریکا) پس از چهل سال هنوز ملت ایران را نشناخته است؛ ملت ایران ملتی بصیر و آگاه است که خوب و بد خودش را خوب می‌شناسد.

وی ادامه داد: اینکه دشمن به دنبال مذاکرات موشکی است، طبیعی است و یک دزد توصیه می‌کند به صاحب خانه که دیوار خانه‌ات را کوتاه بساز و همچنین توصیه می‌کند بر سر دیوار خانه‌ات نرده نگذار، آیا آن دزد دلش برای صاحب‌خانه سوخته است.

سرلشکر موسوی بیان کرد: آمریکا با مذاکرات موشکی به دنبال هموار کردن راه دشمنی خود است؛ اما ملت ایران این موضوع را متوجه شده و پای دستاوردهای دفاعی خود ایستاده است و در رابطه با توان موشکی با احدی مذاکره نخواهد کرد.