سردار قاسم رضایی:

مقتدارنه با اراذل و اوباش برخورد می کنیم/ ناجا؛ مهمترین مؤلفه در تأمین امنیت ملی کشور

به گزارش نویدتهران،جانشین فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اینکه مهمترین مؤلفه تأمین امنیت ملی کشور نیروی انتظامی است، گفت: با اراذل و اوباش مقتدرانه برخورد می کنیم.

سردار “قاسم رضایی” در حاشیه اجرای پنجمین مرحله از طرح دستگیری اراذل و اوباش با تاکید بر اینکه این که مرکزیت تهران و شرایط آن بر همه کشور تاثیرگذار است، بیان داشت: موضوع برخورد و مقابله با اراذل و اوباش و کسانی که بخواهند رعب و وحشت ایجاد کنند و آرامش جامعه را بر هم بزند از اولویت های جدی ما می باشد.

وی با تاکید بر اینکه مقابله با اراذل و اوباش همواره باید در دستور کار باشد، عنوان داشت: مقتدارنه با اراذل و اوباش برخورد می کنیم؛ با کسی که عربده کشی می کند باید به گونه ای برخورد کرد که دیگر نتواند حتی چوب کبریتی را هم بلند کند.

سردار رضایی با تاکید بر اینکه تفرجگاه ها باید برای حضور مردم امنیت داشته باشند وکسی نمی بایست در این مکان ها هم خدشه ای به امنیت و آرامش مردم وارد کند، گفت: پارک ها و تفرجگاه ها باید از وجود اراذل و اوباش و خرده فروشان مواد مخدر خالی شوند و باید کاری کنیم که خانواده ها برای حضور در این تفرجگاه ها احساس امنیت و آرامش داشته باشند.

جانشین فرمانده ناجا با تاکید بر اینکه تعدی به ماموران خط قرمز ما می باشد، عنوان داشت: پلیس مقتدر برای جامعه امنیت آفرین است؛ کسی حق تعرض و تعدی به مامور پلیس را ندارد و دستی نباید روی مأمور بلند شود.

وی با تاکید بر اینکه اجرای طرح برخورد با اراذل و اوباش مستمر است، مطرح کرد: باید کسانی که امنیت و آرامش مردم را برهم می زنند بلافاصله دستگیر و به حساب آنها رسیدگی و هیمنه پوشالی آنها شکسته شود؛ مردم باید نتیجه برخورد انتظامی و قضائی با این گونه افراد را ببینند.

سردار رضایی در پایان با اشاره به روحیه جهادی تک تک کارکنان پلیس گفت: هیچ سازمانی به اندازه ناجا در تامین امنیت داخلی کشور تاثیر گذار نیست و مهمترین مولفه تأمین امنیت ملی کشور نیروی انتظامی است.