دادستان زنجان اعلام کرد:

مقابله با قمه زنی و حرکات و بدعت های انحرافی در ایام عزاداری محرم

به گزارش نویدتهران،دادستان عمومی و انقلاب زنجان بر پرهیز عزاداران حسینی از انجام حرکات و اقدامات نامتعارف و حرمت شکنانه از جملع قمه زنی در ایام عزاداری محرم تاکید کرد و گفت: در صورت مشاهده قمه زنی برخورد قانونی و قاطع از سوی دستگاه قضایی و مرجع انتظامی در سطح استان زنجان صورت می گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین حسن مظفری دادستان زنجان گفت:متاسفانه بعضا مشاهده می شود که برخی افراد با حرکات غیر متعارف خود از جمله قمه زنی علاوه بر اینکه اعتبار و حیثیت مکتب تشیع را زیر سوال می برند،آن را به دستاویزی برای بهره برداری های منفی معاندان نظام و خشن جلوه دادن مکتب تشیع تبدیل می کنند.
وی افزود:مسائلی از قبیل قمه زنی،بازی با آبروی شیعه و مخالف شئون اسلام و نوع عزاداری شهادت سیدالشهدا ( ع ) است و بر قباحت و کراهت آن بارها از سوی مراجع عظام و علمای دینی تاکید شده و مقام معظم رهبری نیز صراحتا آن را نهی کرده اند.
دادستان زنجان تاکید کرد:مردم شریف استان زنجان و عزاداران شریف حسینی یقینا خود از ناهیان بروز هرگونه منکر و رفتار بدعت گونه و انحراف آمیز خواهند بود و با این حال چنانچه به هنگام برخورد با چنین حرکاتی تذکر لسانی و نهی آنان موثر واقع نشد مراتب را به مراجع انتظامی جهت پیگیری قانونی اطلاع دهند.