فرمانده نیروی دریایی ارتش:

معیار برقراری امنیت پایدار در کشور نیروهای مسلح هستند

فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: معیار برقرای امنیت پایدار در کشور، نیروهای مسلح هستند که با استقرارشان در قسمت های مختلف کشور به ویژه مرزها و فراتر از مرزها موجب برقراری امنیت می شوند.
به گزارش نویدتهران وبه نقل از روابط عمومی نیروی دریایی ارتش، این مطلب را امیر دریادار حبیب الله سیاری هنگام بازدید از منطقه سوم دریایی نداجا در سواحل مکران عنوان کرد.
وی در جریان این بازدید گفت: هر پیشرفتی به خاطر وجود امنیت است اگر امنیت نباشد هیچ پیشرفتی در کشور وجود نخواهد داشت.
شایان ذکر است فرمانده نیروی دریایی ارتش در این بازدید با حضور در منطقه سوم نبوت از نزدیک در جریان پیشرفت های عمرانی این منطقه قرار گرفت. همچنین وی از پایگاه پسابندر که در نقطه صفر مرزی ایران و پاکستان قرار دارد و از اهمیت بسیار بالای بر خور دار است نیز دیدن کرد.