با موافقت نمایندگان؛

معیارهای مدیر و مدبر بودن کاندیداهای ریاست جمهوری تعیین شد

به گزارش نویدتهران،نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی معیارهای مدیر و مدبر بودن کاندیداهای ریاست جمهوری را مشخص کردند.

نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، با ماده ۴ این طرح در خصوص شرایط مدیر و مدبر بودن کاندیدای ریاست جمهوری با ۱۸۷ رأی موافق، ۳۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۴ این طرح آمده است:

یک ماده به ‌شرح ذیل به‌عنوان ماده (۳۵) مکرر۳ به قانون الحاق می‌شود:

ماده (۳۵) مکرر ۳- احراز شروط جزء (۳) بند (الف) ماده (۳۵) این قانون، از طریق بررسی معیارهای زیر انجام میشود:

در بند الف این ماده آمده است؛ معیارهای مدیر:

داوطلبی به عنوان مدیر موضوع اصل ۱۱۵ قانون اساسی شناخته می شود که از شایستگی های لازم و مهارت در زمینه مدیریت کلان کشور برخوردار بوده و با شناخت کافی از منابع انسانی و مادی کشور توان استفاده از ظرفیت ها برای رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی را داشته و از تجربه و سوابق موفق در عرصه های مدیریت کلان موضوع ماده ۳۵ این قانون بهره مند شود.

در تبصره این بند آمده است؛ سوابق مربوط به مبارزه با فقر و فساد و تبعیض، شایسته گزینی، دارا بودن روحیه کار جهادی و گروهی، حساسیت نسبت به بیت المال، برخورد با تخلفات و انحرافات و روحیه نقدپذیری و پاسخگویی به تشخیص شورای نگهبان از جمله ویژگی های مدیر بودن تراز جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.

در بند ب این ماده آمده است؛ معیارهای مدبر:

داوطلبی به عنوان مدبر موضوع اصل ۱۱۵ قانون اساسی شناخته می شود که از توانایی لازم جهت شناسایی به موقع مسائل و ضرورت های موردنیاز کشور برخوردار بوده و با پیش بینی تهدیدها و فرصت های کشور توان اتخاذ راهکارهای مناسب و تصمیم گیری کلان را داشته باشد.