سیدعلی موسوی در یادداشتی نوشت:

معضلات اساسی در ورزش بومی ایرانی کشور چیست؟

به گزارش نوید تهران،سید علی موسوی نماینده سابق مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی، در یادداشتی تاکید کرد: ورزش چوگان که برخواسته و خواستگاه آن کشور عزیزمان ایران است چرا باید مورد بی مهری قرار گرفته و غریب بماند.یادداشت این نماینده به شرح زیر است:چوگان یکی از بارزترین مصادیق میراث فرهنگی و تمدنی ماست و نقش و سهم بسزایی در معرفی فرهنگ ایران دارد، چرا باید مورد بی مهری قرار گرفته و غریب بماند. چگونه می شود که وزیر ورزش دولت مردمی شعار حمایت از ورزش اصیل ایرانی با قدمت چند هزار ساله را بدهد ولی در تعیین و تکلیف آن عاجز بمانند امروز عده ای در صدد این هستند که زمین های بازی این ورزش که به تعداد انگشتان دست هم نمی رسد را مورد سوء استفاده قرار دهند. متاسفانه بهایی به متولیان فدراسیون داده نشده و در تثبیت جایگاه ورزش چوگان حرکتی اساسی نشده و از حضور افراد سودجو و فرصت طلب در امور و اداره و زیرساخت های ورزشی جلو گیری نشده است و با تاخت و تاز های خود مشغول هستند.امکانات موجود در توسعه ورزش قهرمانی در اختیار فدراسیون قرار ندارد و متاسفانه مسئولین مربوطه با فشارهای مختلف امکان استفاده از این اماکن را سلب می کنند.«چوگان» نه تنها میراث ملی ما، بلکه میراث جهانی است و به آیندگان هم تعلق دارد. توسعه و ترویج «چوگان»، امری ضروری و اجتناب ‌ناپذیر است و ما باید به فکر رفع موانع چوگان باشیم. کارهای ناکرده برای «چوگان» بسیار است.بنده تلاش های شبانه روزی ریاست محترم فدراسیون چوگان سرهنگ ناظری را به چشم خود به عین دیدم و از مسئولین میخواهم طبق منویات مقام ‌معظم رهبری نسبت به توسعه ورزش چوگان و همگانی کردن این ورزش در کنار رئیس جهادی فدراسیون چوگان دست به دست هم بدهند تا این ورزش جایگاه اصلی خود را در کشور پیدا کند.