ازابتدای سانحه هوایی تهران یاسوج؛

معاینه ۲۰۹ بافت انسانی/ ۱۹پیکر شرایط تحویل را تا کنون داشته اند

به گزارش نویدتهران،مديركل پزشكي قانوني كهگيلويه و بويراحمد گفت: از ابتدای سانحه هوایی تهران یاسوج تا کنون تعداد ۲۰۹ بافت انسانی در ابعاد مختلف به اداره کل پزشکی قانونی استان تحویل شده است. کلیه بافت ها تحت معاینات دقیق کارشناسی و نمونه برداری جهت آزمایشات ژنتیک و احراز هویت و کد گذاری جهت جمع بندی نتایج آزمایشات قرار گرفته اند.

دكتر كامروز اميني افزود: تا کنون در دو مرحله تعداد ۱۹ پیکر شرایط تحویل به خانواده ها را داشته اند که این شرایط مبتنی بر تکمیل حداکثری بافت های انسانی یک پیکر بوده است. در حال حاضر با توجه به اینکه جستجو در محل سانحه همچنان ادامه دارد شرایط تحویل سایر پیکرها نیز منوط به تکمیل حداکثری یک پیکر و یا اعلام خاتمه عملیات جستجو از سوی مسئولین ذیربط است.

لازم بذکر است مراحل مختلف آماده سازی، انتقال و تحویل پیکر جانباختگان به خانواده هایی که امکان حضور در شهر یاسوج را نداشتند، ضمن هماهنگی با امور متوفیان شهرداری یاسوج، مدیریت بحران استان و اداره پزشکی قانونی محل سکونت ایشان انجام گرفته است.

گفتني است با توجه به احراز فوت کلیه مسافرین، کادر پروازی و امنیت سانحه هوایی بر اساس لیست اعلامی شرکت هواپیمایی آسمان ، در حال حاضر صدور گواهی فوت برای جانباختگان سانحه هوایی با انجام مکاتبات قضایی بازپرس پرونده و درخواست خانواده ها در اداره پزشکی قانونی شهرستان بویراحمد انجام می گیرد، لیکن صدور جواز دفن نامبردگان منوط به وجود شرایط تکمیل و امکان تحویل پیکرها است.