معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه با دکترجواد ظریف دیدار وگفتگو کرد

به گزارش نویدتهران،مارک لوکاک معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه با دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد

در این دیدار موضوع ارائه کمک های بشر دوستانه به عنوان مبرم ترین نیاز مردم کشورهای یمن و سوریه مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت.

دکتر ظریف، وزیر امور خارجه از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای در اختیار قراردادن کمک های بشر دوستانه به مردم این دو کشور به عنوان اولویت فوری خبر داد و خواستار پایان جنگ در یمن و فراهم آمدن شرایط مناسب برای ارسال کمک های بشر دوستانه به مردم این کشور شد.

مارک لوکاک نیز با اشاره به اوضاع وخیم انسانی در یمن به دلیل وضعیت فوق العاده جنگی و گسترش قحطی در این کشور، بر نیاز فوری مردم یمن به دریافت کمک های بشر دوستانه تاکید کرد.