رئيس سازمان برنامه و بودجه:

مطالبات كشاورزان گندم‌كار پرداخت شد

به گزارش نویدتهران،تا تاريخ بيست و هفتم شهريور ماه سال جاري، مقدار ۷ ميليون و ۷۰۵ هزار تن گندم به ارزش ۱۳ هزار و ۳۴۶ ميليارد تومان از كشاورزان گندم‌كار خريداري شده است و با پي‌گيري‌هاي صورت گرفته، مبلغ۱۳ هزار و ۳۲۵ ميليارد تومان از مطالبات كشاوزان تاكنون پرداخت شده است.

محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور با اعلام اين خبر افزود: با احتساب اين مقادير و ارقام، حدود ۹۹,۸ درصد از مطالبات كشاورزان گندم‌كار پرداخت شده و باقي‌مانده مطالبات آنان هم برابر ۲۱ ميليارد تومان تامين اعتبار شده و در روزهاي آينده و حداكثر تا سي ويكم شهريور ماه سال جاري پرداخت خواهد شد.

وي اظهار داشت: عليرغم افزايش ارزش گندم خريداري شده از كشاورزان در سال جاريو رشد حدود ۶ درصد آن نسبت به مبلغ سال قبل (۱۲ هزار و ۵۵۰ ميليارد تومان)، مطالبات كشاورزان گندم‌كار نسبت به سال گذشته يك ماه زودتر تسويه و پرداخت مي‌شود.

رئيس سازمان برنامه و بودجه كشوردر ادامه اظهارات خود گفت: با توجه به منابع تأمين شده از محل اعتبارات عمومي و هدفمندسازي و منابع داخلي شركت بازرگاني دولتي ايران و نيز مشاركت جدي نظام بانكي، روند تأمين و پرداخت مطالبات كشاورزان در سال جاري با كمترين مدت زمان تأخير به طور مطلوب محقق شده است.