دکتر کدخدایی:

مصوبه شورای نگهبان برای وزارت کشور لازم الاجراست

به گزارش نویدتهران،سخنگوی شورای نگهبان نوشت: مصوبه شورای نگهبان در خصوص شرائط ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری برای وزارت کشور و دیگر مجریان لازم الاجراست.
دکتر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت:

مصوبه شورای نگهبان در خصوص شرائط ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری برای وزارت کشور و دیگر مجریان لازم الاجراست.

بدیهی است کسانی از نظر این شورا ثبت نام کننده تلقی می‌شوند که مدارک مذکور در مصوبه این شورا را هنگام ثبت نام ارائه کرده باشند.