سامانی قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها:

مشوق هاى قابل توجهى براى سرمايه گذاران ايجاد شده است

به گزارش نویدتهران،، سید سلمان سامانی قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها با اشاره به بررسی لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی با اولویت استان‌های ساحلی و کلانشهرها در صحن علنی مجلس اظهار داشت: با عنایت ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مدیریت پسماند با اولویت استان‌های ساحلی و کلانشهرها تصمیمات بسیار مهمی با تصویب مواد این لایحه دولت گرفته شده است.
وی در ادامه افزود: با تصویب ماده ۴ این لایحه سرمایه گذاری در ایجاد و بهره برداری از تاسیسات تبدیل پسماند به انرژی معاف از پرداخت مالیات شدند.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها تصریح کرد: همچنین بر اساس مصوبه مجلس قراردادهای خرید تضمینی برق از تاسیسات تبدیل پسماند به انرژی و عوارض مندرج در ماده ۲ این قانون نیز شامل این معافیت‌ها شد.
سامانی با بیان اینکه اهتمام دولت و مجلس در رفع معضل پسماند جدی است تاکید کرد: امیدواریم با همکاری دولت و مجلس با تصویب این لایحه بتوان اقدامات ارزشمندی در مدیریت پسماند کشور انجام داد.

وی یادآور شد: با تصویب ماده ۵ این لایحه به منظور کمک به اجرای دقیق فرآیند اصولی مدیریت پسماند، کلیه فعالیت های مرتبط با مدیریت اجرایی پسماند شامل تفکیک از مبدأ، جمع آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی و دفع، از مالیات مستقیم با نرخ صفر درصد برخوردار شدند.

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها تاكيد كرد: با تصويب اين مواد، مشوقهاى قابل توجهى براى سرمايه گذاران در اين حوزه ايجاد شده است و سرمايه گذارى در موضوع تبديل پسماند به انرژى به يكى از پربازده ترين فعاليت ها تبديل خواهد شد.