نصرالله در پیام تبریک به روحانی:

مشارکت گسترده در انتخابات مجددا عظمت ملت ایران را اثبات کرد

دبیر کل حزب لبنان با ارسال پیام تبریک به حسن روحانی اعلام کرد: مشارکت گسترده و عالی در این انتخابات مجددا به دنیا عظمت این ملت و این نظام اسلامی را اثبات کرد.
به گزارش نویدتهران وبه نقل از شبکه المنار، سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان با ارسال پیامی انتخاب مجدد حسن روحانی را تبریک گفت.

در پیام دبیر کل حزب الله لبنان آمده است: از جانب خودم و به نیابت از حزب الله لبنان انتخاب مجدد شما را تبریک می گویم. از خداوند برای شما توفیق در تحقق اهداف ترسیم شده و آمال بزرگ برای ملت ایران آرزومندم.

نصرالله بیان کرد: جناب روحانی از جانب خودم و حزب الله به جنابعالی انتخاب مجدد شما به ریاست جمهوری اسلامی ایران برای دوره جدید را تبریک می گویم و از خداوند می خواهم که شما را یاری و در تحقق اهداف از پیش تعیین شده و آمال و آرزوهای بزرگ ملت ایران و همه مستضعفان و مظلومان جهان و آزادگان موفق کند.

سید حسن نصرالله تاکید کرد: مشارکت گسترده و عالی در این انتخابات مجددا به دنیا عظمت این ملت و این نظام اسلامی را اثبات کرد و میزان آزادی و هوشیاری و حاکمیت این ملت را در محیطی که رژیم های دیکتاتوری حاکم هستند و آزادی را سلب و منابع و ثروتها را به یغما می برند و کرامت را لگد مال می کنند، نشان داد. خدواند این ملت عزیز و این جمهوری اسلام مبارک را حفظ کند و خداوند رهبر امت امام خامنه ای را حفظ کند.