معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش خبرداد:

مشارکت دانش‌آموزان در حفظ محیط زیست با اجرای طرح «همیاران محیط زیست»

به گزارش نویدتهران،معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش از مشارکت دانش‌آموزان در حفظ محیط زیست با اجرای طرح «همیاران محیط زیست» در سال تحصیلی آینده خبر داد.
صادق ستاری فرد؛ اظهار کرد: با توجه به اهمیت محیط زیست سالم در زندگی، تأکیدات اسناد بالادستی و اهداف ساحت زیستی-بدنی به عنوان یکی از ساحت‌های شش گانه تعلیم و تربیت، ضروری است از طریق مشارکت دانش‌آموزان در حفظ و ارتقای وضعیت زیست محیطی کشور گام‌های مهمی برداریم.

وی افزود: در «طرح همیاران محیط زیست» نقش آفرینی دانش‌آموزان برای ارتقای وضعیت بهداشت محیط منزل، مدرسه، محله و طبیعت و حفظ منابع حیاتی شامل آب، خاک، هوا و تنوع زیستی که همه از منافع ملی هستند، مدنظر خواهد بود.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش درباره زمان اجرای این طرح تصریح کرد: «طرح همیاران محیط زیست» برای سال تحصیلی جدید اجرا می‌شود، دبیرخانه اجرایی طرح، مشهد مقدس و آموزش و پرورش استان خراسان رضوی خواهد بود و جزئیات و نحوه عملیاتی کردن آن به زودی در قالب دستورالعمل پیش بینی خواهد شد.

ستاری فرد گفت: حفظ منابع حیاتی، نهادینه سازی فرهنگ و اخلاق زیست محیطی، رعایت عدالت و حقوق بین نسلی، گسترش سطح آگاهی دانش و بینش زیست محیطی جامعه و افزایش مشارکت و مسئولیت پذیری دانش‌آموزان و آحاد جامعه و حفظ محیط زیست از جمله اهداف اجرایی این طرح است.