یادداشت روز؛

مشارکت حداقلی یا مشارکت حداکثری؟

به گزارش نویدتهران،شمارش معکوس برای حماسه ای عظیم شروع شده و برخی افراد براساس استنباط واستدلال شخصی سعی می کنند به نوعی سهیم باشند وجملات ماندگار ایجاد کنند وبه اصطلاح برندسازی کنند . پیش بینی برخی افراد با واقعیت ها ۳۶۰ درجه فاصله داشت. چهارم خرداد ماه اسامی کاندیدا ها که اعلام شد معادلات شخصی به هم خورد.

افرادی هستند چه درداخل وچه درخارج سعی می کنند با ایجاد خشنونت وعصبانیت حرفی رابرزبان بیاورند که پاک کردن این نوع رفتارها وحرکات زمان بر خواهد بود.همه حق دارند نظرات شخصی خودرا بگویند نه به صورت قطعی بلکه نسبی.

کارشناسانی هستند که به طور قطع به نظرات شخصی خود پایبندند واصرار دارند که یارگیری کنند تا حمایت شوند.

رسانه های خارجی که واقعا خارجی هستند با میزگرد هایشان سعی میکنند راه تاریک را با زرق وبرق کردن آن به مردم بقبولانند.وافرادی درداخل هستند که بازاریاب رسانه های معاند هستند وبرنامه های بی محتوا وبی اساس انها را درفضای مجازی دست به دست می کنند.

هنوز ۲۸ خرداد ماه نرسیده افرادی هستند درداخل وخارج کشورایجاد یأس وناامیدی می کنند که مشارکت حداقلی است!اینها هم از پیشگویان «نان به نرخ روز خور» هستند.

 ایجاد انگیزه را کاندیداهایی که تایید صلاحیت شده اند به وجود خواهند آورد، نه افرادی که خالق یأس وناامیدی هستند.پس افرادی که حرف از حداقل می زنند بایستی به این توجه داشته باشند که استدلال آنها همانند قبل از ثبت نام کاندیداها ست که اکنون گمانه زنی های آنها غلط ازآب درآمده است.

هیچ فردی نمی تواند حرف از حداقلی بزند زیرا مشارکت حداکثری است.چنانچه می دانید هیچ کاندیدایی بدون برنامه ظهور نکرده است به سخنان معاندان گوش فرا ندهید.درشرایط حاضراگر اولویت بندی شود مشکل اصلی مردم معیشت، اقتصاد و تحریم ها می باشد.این مسائل با گام والای ایرانی قابل حل است.این مسائل با حضور درپای صندوق های رأی قابل حل است.شرایط تغییر کرده وکاندیداهای ریاست جمهوری شرایط رالمس کرده اند که حضور یافتند .ازمیان هفت نفریکی ازکاندیداها با رأی شما به پاستور راه خواهد یافت.

لازم به ذکراست که۲۸ خردادماه سیزدهمین دوره ریاست جمهوری وششمین دوره شورای اسلامی شهر وروستا وهمچنین دربرخی شهر ها انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری ومجلس شورای اسلامی برگزار خواهدشد.

وعده ما حضور درپای صندوق های رأی