ساعتی پیش؛

مسجد سليمان درخوزستان لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگی۵.۷ ریشترمسجد سليمان در خوزستان را لرزاند

گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان خوزستان ، بزرگي ۵.۷
دوشنبه، ۱۷ تير ۱۳۹۸ در ۱۱:۳۰:۳۳

تاريخ وقوع زلزله:
دوشنبه، ۱۷ تير ۱۳۹۸ در ۱۱:۳۰:۳۳
(وقت محلي – تهران)

۲۰۱۹-۰۷-۰۸ ۰۷:۰۰:۳۳
(UTC)

بزرگي زلزله:
۵.۷

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۱.۹۵ شمالي و ۴۹.۵۰ شرقي
عمق: ۱۷ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۱.۷۴+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۱.۱۱+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان خوزستان

فاصله‌ها:
۱۹ كيلومتري مسجد سليمان، خوزستان
۲۹ كيلومتري قلعه خواجه، خوزستان
۳۷ كيلومتري ايذه، خوزستان