آیت الله العظمی نوری همدانی:

مسئولین از موضع قدرت با دشمنان برخورد کنند

به گزارش نویدتهران، پیامبران الهی اول مردم را نصیحت می کردند و اگر پند نمی گرفتند با قدرت برخورد می کردند و این مسئله ای است که باید جامعه اسلامی و مسئولین جامعه از آن درس بگیرند و درمقابل دشمنان نرمش نکنند.
حضرت آیت الله نوری همدانی پیش از ظهر امروز در دیدار با پاسداران با بیان اینکه دیگر دوره پند و نصیحت گذشته و باید با دشمنان با قدرت برخورد کرد گفتند: پیامبران الهی، اول مردم را نصیحت می کردند و اگر پند نمی گرفتند با قدرت برخورد می کردند و این مسئله ای است که باید جامعه اسلامی و مسئولین جامعه از آن درس بگیرند و در مقابل دشمنان نرمش نکنند.

این مرجع تقلید عنوان کردند: امروز نباید با دشمنانی که قابل هدایت نیستند و به دنبال تصاحب قدس و سرزمین فلسطینیان هستند و پشتیبانی کشورهای انگلیس و آمریکا را در پشت سر خود دارند با نرمش برخورد کرد؛ بلکه باید با قدرت جلوی آنها ایستاد و از موضع قدرت با آنها صحبت کرد.

ایشان با بیان اینکه خدای متعال پیامبران را برای هدایت و سعادت انسانها مبعوث کرد، گفتند: زمانی که انبیاء الهی مبعوث شدند در دستی کتاب ودستی دیگر ابزار جهاد داشتند تا بتوانند با کسانی که قابل هدایت نیستند مبارزه کنند.

این مرجع تقلید افزودند: هر آنچیزی که در زمین است و آفریده شده همه نشان خدا و دلیل بر عظمت و بزرگی است و این نشانه ها به انسان می خواهد بگوید در همه حال باید به خدا توکل کرد.

حضرت آیت الله نوری همدانی گفتند: اگر انسان در مسیر و مدار تقوا و قوانین الهی باشد گمراه نخواهد شد و هدایت خواهد یافت.

معظم له بیان داشتند: قوانین برای این است که انسان خارج از آن نرود و تابع قوانین باشد تا به کمال برسد.

ایشان افزودند: انقلاب ایران درامتداد راه انبیاء الهی است و همان طور که انبیاء اهل جهاد بودند مسلمانان باید در مقابل ستمگران ساکت ننشینند و جهاد کنند.

حضرت آیت الله نوری همدانی اظهار داشتند: جهاد برای عزت مسلمانان است و اگر مسلمانان می خواهند حیات داشته باشند نباید از جهاد فاصله بگیرند.