حجت الاسلام والمسلمين قاضي عسكر:

مسئولان كشوربراي تحقق فرمايشات مقام معظم رهبري تلاش كنند

نماينده ولي فقيه درامور حج وزيارت با اشاره به اينكه مقام معظم رهبري درسخنراني مشهد راهكارهاي خروج ازگرفتاري ها رامطرح كردند، ابراز اميدواري كرد كه درپايان امسال كارنامه بسياردرخشاني ازمسئولان كشور را شاهد باشيم.

به گزارش نویدتهران،حجت الاسلام والمسلمين سيد علي قاضي عسكر درنخستين ديداربا كاركنان سازمان حج و زيارت وبعثه مقام معظم رهبري درسال ۹۶ با مهم و جامع خواندن فرمايشات مقام معظم رهبري درجوارمضجع حضرت علي بن موسي الرضا(ع) تصريح كرد: ايشان تحليل بسيارجامعي از پيشرفت هاي كشور وشرايط اقتصادي جامعه ارائه و راهكارهاي خروج ازگرفتاري ها را مطرح كردند كه بسيار مهم و ارزشمند است واميدواريم مسئولان كشور و دلسوزان جامعه براي تحقق فرمايشات معظم له تلاش كنند.

نماينده ولي فقيه درامور حج وزيارت نامگذاري سال۹۶ بعنوان سال اقتصاد مقاومتي ، توليد و اشتغال از سوي مقام معظم رهبري را يادآور شد و با اشاره به توطئه هاي دشمنان براي ضربه زدن به اقتصاد كشور گفت: اين روزها نشانه هاي اين توطئه را به خوبي مشاهده مي كنيم ليكن به فضل الهي و با حمايت مردم و رهبري خردمندانه رهبر معظم انقلاب و تلاش مسئولان خدوم در كشوراين توطئه خنثي خواهد شد و ملت ما يكبارديگرسربلند ازاين امتحان بيرون خواهند آمد و اميدواريم درپايان امسال كارنامه بسياردرخشاني از مسئولان را شاهد باشيم و با اشتغال جوانان راه براي سازندگي ، رشد و تعالي كشور بيش از پيش فراهم شود.

وي همچنين با مهم خواندن انتخابات آينده رياست جمهوري ابرازاميدواري كرد كساني كه از وضعيت فعلي و شرايط امروز جهان غافل اند از بداخلاقي ها دست بردارند و اجازه دهند درمحيطي آرام ومنطقي، مردم با آرامش كامل پاي صندوق هاي راي بيايند و نامزد مورد نظرشان را انتخاب كنند.

وي تصريح كرد: مقام معظم رهبري صريحا اعلام كردند كه براي ايشان اصل حضور مردم مطرح است وهركسي را روي كار بيايد تائيد مي كنند، شيوه ايشان درگذشته نيز همين بوده و در آينده نيز همين خواهد بود .

نماينده ولي فقيه درامورحج و زيارت دربخش ديگري ازسخنان خود با تاكيد براينكه نظرمقام معظم رهبري همواره بربرگزاري حج عزتمندانه بوده است، اظهارداشت: ايشان هميشه تاكيد داشته اند حج بايد با حفظ موازين مورد نظرما برقرار شود چون حج يك واجب شرعي است و نمي تواند تعطيل شود.

وي افزود: ما ازاول هم اعلام كرديم كه مسئله حج را به روابط سياسي دو كشور پيوند نمي زنيم چراكه حج فريضه ديني و الهي و ركن دين است و برهمين اساس تمام همت خود را بكار گرفتيم تا اين فريضه تعطيل نشود و بحمدالله اين موفقيت حاصل شد.

سرپرست حجاج ايراني اضافه كرد: دراين دورازمذاكرات هيئت ايراني به رياست آقاي حميد محمدي گفتگوهاي بسيار صريح ، سازنده ومنطقي را با طرف سعودي انجام داد و بعد ازچند بار نامه نگاري و گفتگوهاي صريح وروشن نتيجه مطلوب بدست آمد.

نماينده ولي فقيه درادامه به تفصيل دستاوردهاي مذاكرات درخصوص حفظ عزت ، كرامت و امنيت حجاج ، نحوه صدور رواديد ، امور كنسولي و چگونگي انتقال زائران ايراني به عربستان و پيگيري امورحقوقي شهداي مسجدالحرام ومنا را بيان و تصريح كرد: در موضوع شهداي منا با استدلال هايي كه صورت گرفت مقررشد كه كميته حقيقت ياب به فعاليت خود ادامه دهد تا اينكه ما نظرات و مستندات خود را ارائه كنيم و ما وظيفه داريم در اين زمينه پيگيري ها را ادامه دهيم.

وي با تاكيد اينكه برخي تصورنكنند كه خداي ناكرده در مورد شهداي منا كوتاهي صورت گرفته است، اظهارداشت: ما نظرمان اين بوده كه قضيه منا بايد درگفتگوهاي مستقيم و طرفيني حل شود والان اين راه درحال بازشدن است و انشاء الله ازطريق گفتگو خواسته مورد نظرما درباره شهداي منا نيزتحقق پيدا خواهد كرد.

حجت الاسلام والمسلمين قاضي عسكربا اشاره به اينكه دفترنمايندگي سازمان حج و زيارت درعربستان بزودي فعال خواهد شد، تعداد افرادي را كه سال۹۶ از ايران به حج مشرف مي شوند بيش ازهشتاد و شش هزارنفراعلام كرد وگفت: درتوافق صورت گرفته برگزاري تجمعات و مراسم دعا درمحل اسكان زائران ايراني همچون گذشته انجام خواهد شد.

وي تصريح كرد: توافقنامه حج قطعي شده و به امضاي سرپرست سازمان حج و زيارت و وزيرحج عربستان رسيده است وما اميدواريم امسال حج خوب ،عزتمندانه و مطلوبي را داشته باشيم و زائران ايراني با خاطري آسوده مناسك حج و وظايف ديني وعبادي خود را انجام دهند.

نماينده ولي فقيه با تاكيدبراينكه توافقنامه حج درشرايط بسيارخوبي به امضا رسيده است، اظهارداشت: طرف سعودي دراين دوره از مذاكرات منطقي برخورد كرد و توافقي كه درنشست و گفتگو با وزير حج عربستان بدست آمد مي تواند نقطه شروع خوبي باشد تا درآينده نيزمسايل مختلف درحوزه حج را از طريق تفاهم پيش ببريم.

وي هماهنگي ميان بعثه مقام معظم رهبري و سازمان حج وزيارت را بسيارخوب توصيف كرد و با اشاره به اقدامات صورت گرفته براي كارشناسي هزينه هاي حج سال ۹۶ ابرازاميدواري نمود كه درقيمت گذاري افزايش چشمگيري رخ ندهد.

وي همچنين از كاركنان بعثه ، سازمان حج و موسسات وابسته خواست كه با تمام توان برنامه هاي مورد نظر را دنبال كنند تا همه كارها به موقع و با دقت نظر انجام شود.

سرپرست حجاج ايراني به كاركنان سازمان حج و زيارت در تهران و دیگر استان ها توصيه كرد كه مراجعان را با روي خوش، صبر و حوصله پذيرا باشند ومردم را خوب توجيه و به آنها اطلاع رساني نمايند و پاسخگو باشند.

وي لزوم استفاده از نيروهاي با تجربه و كارآمد درحج سال آينده را يادآور شد وگفت: دربرنامه ريزي ها همه آنچه كه يك حج مطلوب را رقم خواهد زد لحاظ مي شود و همه با تمام قوت ، قاطع ومحكم كارها رابه پيش ببرند.

نماينده ولي فقيه با اشاره به اينكه بحمدالله مردم نيز از بازشدن راه حج خوشحال اند، افزود: اگر طرف سعودي درحج آينده خوب عمل كند و مواردي را كه توافق شده است رعايت نمايد ومشكلي پيش نيايد انشاءالله راه براي عمره هم بازخواهد شد.

درابتداي اين ديدار آقاي حميد محمدي سرپرست سازمان حج وزيارت نيز با اشاره به روند مذاكرات حج۹۶ تاكيد كرد: انتظارات به حق جمهوري اسلامي ايران درمذاكرات با طرف سعودي مطرح و تامين شد.

وي گفت : اميدواريم درفضايي توام با شور و نشاط در ميان كاركنان سازمان حج و بعثه شاهد برگزاري حجي عزتمندانه باشيم.

وي از كاركنان بعثه و سازمان حج خواست دست دردست هم وبا جديت بيشتر پاسخگوي انتظارات حجاج و مقام معظم رهبري بوده و خدمات بهتر و بيشتري را به زائران حوزه حج وزيارت ارائه دهند.