آیت الله العظمی نوری همدانی:

مسئولان برای رفع عقب ماندگی های کشور تلاش کنند

به گزارش نویدتهران،در میان مسئولین افرادی وجود دارند که غربگرا هستند وچشم شان به غرب است. ولی باید مبارزه با غرب گرایی رایاد بگیریم و چشممان به غربی ها نباشد.
حضرت آیت الله نوری همدانی امروز در دیدار انجمن فرهنگی ناشران آموزشی کشور، بابیان اینکه تولید علم در دین کار بسیار با ارزشی است، گفتند: برای موثر واقع شدن در نشر مباحث دینی، نیازمند به تلاش های جدی است.

این مرجع تقلید بابیان اینکه لازم است برای رفع عقب ماندگی هاتلاش کرد، افزودند: ناشران باید در نشر محتوا دقت کنند که این محتوا با مبانی دینی ضدیت نداشته باشد. درگذشته محتوا بوی تمدن غرب می داد و غربی ها هیچ وقت با اسلام و دین روی خوش نشان ندادند. به همین دلیل باید در نشر مباحث و محتوا دقت کرد تا آمیخته با مباحث غربی و ضدارزشی نباشد.

ایشان افزود: اگر این گونه عمل شود و تولید محتوا دینی با محتوای غربی آمیخته شود، ناشران در تولید و نشر مباحث ضد دینی مسئول خواهند بود. آنچه در علم آموزی مهم است، خدمت به جامعه و تحقیق و پژوهش است. علم آموزی نباید مقدمه ای برای مدرک گرایی شود.

حضرت آیت الله نوری همدانی با انتقاد از مسائل معیشتی مردم گفتند: مردم در مسائل زیاد در اذیت بوده و مشکل دارند و باید برای رفع این مشکلات تلاش های جدی شود.

معظم له بابیان اینکه هنوز روح غرب گرایی و غرب زدگی در کشور در بعضی افراد وجود دارد، گفتند: در اسلام کارهای زیادی انجام شده، ولی غربیها این علم رابه حساب خود گذاشتند اینها نشان می دهد غربی ها بعضی از علوم را از ما گرفتند.

ایشان افزودند: در میان مسئولین افرادی وجود دارند که غربگرا هستند وچشم شان به غرب است. ولی باید مبارزه با غرب گرایی رایاد بگیریم و چشمان به غربیها نباشد.

حضرت آیت الله نوری همدانی بیان داشتند: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید درتولید کتاب نظارت کند. اگر نظارت باشد هر محتوایی درکشور تولید نمی شود و درکنار آن ناشران نباید در تولید محتوای دینی گرفتار تفکر غرب زدگی شوند.