دقایقی پیش؛

مزايجان در فارس لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر مزايجان در فارس رالرزاند
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان فارس ، بزرگي ۴.۲
تاريخ وقوع زلزله:
دوشنبه، 21 اسفند 1396 در 13:54:01
(وقت محلي – تهران)

2018-03-12 10:24:01
(UTC)

بزرگي زلزله:
۴.۲

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۲۷.۹۱ شمالي و ۵۵.۰۱ شرقي
عمق: ۲۰ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۲.۶۱+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۲.۲۲+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان فارس

فاصله‌ها:
39 كيلومتري مزايجان، فارس
41 كيلومتري درز، فارس
48 كيلومتري دوبرجي، فارس