براساس گزارش سازمان پزشكي قانوني كشور؛

مرگ ۹۱۹ نفر در حوادث رانندگي اتوبوس هاي مسافربري پنج سال گذشته

به گزارش نویدتهران،در پنج سال گذشته (۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵) ۹۱۹ نفر در حوادث رانندگي اتوبوس هاي مسافربري جان خود را از دست دادند كه بيشترين آن با ۲۳۷ نفر در سال ۱۳۹۱ و كمترين آن با ۱۷۲ نفر در سال گذشته به ثبت رسيده است.

آمار تلفات جاده اي در اتوبوس هاي مسافربري از سال ۱۳۹۱ تاكنون روندي نزولي داشته و هر سال شاهد كاهش اين آمار نسبت به سال قبل از آن بوده ايم.

بر اساس آمار هاي موجود در سال‌هاي ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ به ترتيب ۲۳۷، ۲۰۷، ۱۱۵، ۱۸۸ و ۱۷۲ نفر در تصادف اتوبوس هاي مسافربري جان خود را از دست دادند. اين آمار در چهار ماهه نخست سال جاري نيز برابر با ۴۴ كشته بوده است.

مهم ترين تصادفات اتوبوس‌هاي مسافربري در پنج سال گذشته (۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵) و پنج ماهه نخست سال جاري

شاخص‌ترين حوادث مربوط به تصادف و يا واژگوني اتوبوس‌هاي مسافربري از سال ۱۳۹۱ تا پايان سال ۱۳۹۵ و فروردين تا اول شهريور ۱۳۹۶ به شرح زير است:
۱- مهر ماه ۱۳۹۱
واژگوني اتوبوس دانش آموزان بروجني
مسير اهواز – بروجن؛ كيلومتر ۱۸۵ لردگان
تعداد تلفات: ۲۶ نفر

۲- شهريور ماه ۱۳۹۱
واژگوني اتوبوس زائران كربلا
مسير شيراز – هرمزگان
تعداد تلفات: ۲۱ نفر

۳- شهريور ماه ۱۳۹۲
برخورد دو دستگاه اتوبوس مسافربري
اتوبان قم – تهران
تعداد تلفات: ۴۲ نفر

۴- بهمن ماه ۱۳۹۲
سقوط اتوبوس مسافربري به دره
محور هزار، محدوده كردكوي
تعداد تلفات : ۱۸ نفر

۵- ارديبهشت ماه ۱۳۹۳
واژگوني اتوبوس شركت واحد
بزرگراه آزادگان تهران
تعداد تلفات: ۸ نفر

۶- اسفند ماه ۱۳۹۳
برخورد تريلي و اتوبوس
محور اصفهان – كاشان؛ ۲۵ كيلومتري كاشان
تعداد تلفات: ۱۰ نفر

۷- ارديبهشت ماه ۱۳۹۴
واژگوني اتوبوس مسافربري
محور تهران – ساري (ورسك)
تعداد تلفات: ۱۲ نفر

۸- خرداد ماه ۱۳۹۴
سقوط اتوبوس گردشگران عراقي به دره
محور كرج – چالوس (سياه بيشه)
تعداد تلفات ۲۳ نفر

۹- تير ماه ۱۳۹۵
سقوط اتوبوس حامل سربازان به دره
كيلومتر ۵ محور ني‌ريز
تعداد تلفات: ۱۹ نفر (۱۳ سرباز)

۱۰- مرداد ماه ۱۳۹۵
واژگوني اتوبوس مسافربري
محور چالوس – كرج (تونل كندوان)
تعداد تلفات: ۱۵ نفر

۱۱- آبان ماه ۱۳۹۵
واژگوني اتوبوس زائران كربلا
استان فارس
تعداد تلفات: ۲۸ نفر

۱۲- فروردين ماه ۱۳۹۶
واژگوني اتوبوس مسافربري
محور مشهد – اصفهان، ۱۲ كيلومتري سبزوار
تعداد تلفات: ۱۲ نفر

۱۳- شهريور ماه ۱۳۹۶
واژگوني اتوبوس دانش آموزان هرمزگاني
محور بندرعباس – شيراز ۷۰ كيلومتري داراب
تعداد تلفات: ۹ نفر