براساس گزارش سازمان پزشكي قانوني كشور؛

مرگ بيش از ۲۱ هزار نفر در تصادفات شهريور‌هاي ۱۰ سال گذشته

به گزارش نویدتهران،آمارهاي سازمان پزشكي قانوني كشور نشان مي دهد كه بيشترين ميزان تلفات حوادث رانندگي هر سال در شهريور ماه به ثبت مي رسد، به نحوي كه در ۱۰ سال گذشته ۲۱ هزار و ۱۵۵ نفر تنها در شهريور ماه جان خود را از دست داده اند.

با افزايش حجم سفرها در آخرين ماه فصل تابستان و بالا رفتن ميزان تردد در جاده هاي كشور آمار حوادث رانندگي و تلفات ناشي از آن نيز افزايش مي يابد، آنچنان كه در شهريور ماه‌هاي ۱۰ سال گذشته (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۵) ۲۱ هزار و ۱۵۵ نفر در حوادث رانندگي جان خود را از دست دادند كه اين رقم ۱۰٫۶ درصد از كل تلفات رانندگي اين مدت را در برمي گيرد.

در شهريور ماه‌هاي ۱۰ سال اخير مطابق آمارهاي موجود بيشترين آمار تلفات حوادث رانندگي در سال ۱۳۸۶ با دو هزار و ۴۳۷ و كمترين آن در سال ۱۳۹۵ با يكهزار و ۷۱۱ نفر گزارش شده است.

بر اين اساس هر چند طي ۱۰ سال اخير شاهد كاهش آمار تلفات حوادث رانندگي در شهريور بوده ايم و اين آمار از دو هزار و ۴۳۷ كشته در سال ۱۳۸۶ به يكهزار و ۷۱۱ كشته در سال ۱۳۹۵ رسيده است؛ اما تلفات تصادفات در شهريور ماه همچنان رقم قابل توجهي را به خود اختصاص مي دهد و تعداد تلفات آن بيش از ماه‌هاي ديگر سال و حتي بيش از ايام نوروز است.

مرگ روزانه ۶۱٫۴ نفر در تصادفات شهريور پنج سال گذشته

بررسي هاي صورت گرفته نشان مي دهد كه ميانگين مرگ روزانه افراد در حوادث رانندگي شهريور ماه از ايام نوروز نيز بيشتر است. به عنوان نمونه در پنج سال گذشته (۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶)، پنج هزار و ۱۱۷ نفر در حوادث رانندگي نوروز جان باختند كه ميانگين روزانه آن برابر با ۵۰٫۷ نفر گزارش شده؛ اين در حالي است كه آمار تلفات شهريور ماه پنج سال گذشته (۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵) برابر با نه هزار و ۵۲۰ نفر يعني روزانه ۶۱٫۴ نفر بوده است.

بيش از ۱۹۹ هزار نفر در حوادث رانندگي ۱۰ سال گذشته جان باختند

يادآور مي شود طي ۱۰ سال گذشته (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۵) به طور كلي ۱۹۹ هزار و ۴۰۲ نفر در حوادث رانندگي جان خود را از دست دادند كه ۲۱ هزار و ۱۵۵ نفر آن تنها مربوط به ماه شهريور است.

نمودار تلفات حوادث رانندگي شهريورهاي ۱۰ سال گذشته