براساس گزارش سازمان پزشكي قانوني كشور؛

مرگ بيش از 11 هزار نفر در تصادفات نوروزي 10 سال گذشته

به گزارش نویدتهران،در ايام نوروز 10 سال گذشته 11 هزار و 870 نفر در حوادث رانندگي جان خود را از دست دادند. در اين سال‌ها (1387 تا 1396) آمار تلفات تصادفات نوروز هر سال با سير نزولي نسبت به سال قبل از آن مواجه بوده است.

در ده سال گذشته بيشترين آمار تلفات حوادث رانندگي در ايام نوروز مربوط به سال 1387 با يكهزار و 535 كشته و كمترين آن مربوط به سال 1396 با 874 كشته است.

در نوروز سال 1396، (25 اسفند 95 الي 15 فروردين 96) 874 نفر يعني به طور متوسط روزانه 41.6 نفر در حوادث رانندگي كشته شده اند، اين تعداد نسبت به متوسط روزانه ايام مشابه در سال گذشته كه آمار تلفات 48.2 نفر بوده، 13.7 درصد كاهش يافته است.

بر اساس اين گزارش بيشترين تصادفات منجر به مرگ در نوروز امسال در روزهاي 29 اسفند (61 نفر)، 26 اسفند (60 نفر) و 30 اسفند (57 نفر) و كمترين تصادفات منجر به مرگ در روزهاي پنجم فروردين (21 نفر) و 15 فروردين (29 نفر) رخ داده است.

اين بررسي همچنين نشان مي‌دهد كه 71.9 درصد از كشته هاي ناشي از حوادث رانندگي نوروز امسال مرد و 28.1 درصد زن بوده اند.

گفتني است در این خبر تصادفات نوروزی شامل تلفات تصادفات در محدوده زماني 25 اسفند هر سال تا 15 فرودين سال بعد است.

نمودار تلفات حوادث رانندگي نوروز 10 سال گذشته