سرلشکر صفوی:

مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس از معتبرترین مراکز تحقیقاتی راجع به جنگ است

مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس از معتبرترین مراکز تحقیقاتی راجع به جنگ است و هیچ مرکزی به این اندازه مرجعیت و صداقت و درستی مطالب منتشره در خصوص حقایق جنگ را ندارد.

سردار سرلشکر پاسدار دکتر سید یحیی صفوی در مراسم گرامیداشت مرحوم دکتر اردستانی ، ریاست فقید مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس که در محل این مرکز برگزار گردید با اشاره به سابقه آشنایی خود با دکتر اردستانی گفت:
به گزارش نویدتهران،بیش از سی سال است که آقای دکتر اردستانی را یعنی از زمان ورود ایشان به دفاع مقدس از سال ۶۱ و از والفجر مقدماتی به بعد در عملیات های مختلف می شناسم و با این مرکز در ارتباط هستم و در سال ۸۶ بنده حکم ایشان را به عنوان مسئول مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس صادر کردم و ایشان دراین مسئولیت بسیار خوب درخشیدند.
بزرگترین کارنامه جمهوری اسلامی ایران ، دفاع مقدس و حماسه سالهای جنگ است که آیندگان از طریق آثار منتشره می توانند با این حماسه بزرگ آشنا شوند .
وی افزود:آثاری که مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس منتشر و به چاپ می رساند در تاریخ آینده کشور و برای نسل جوان ماندگار خواهد بود.
وی با اشاره به عملکرد مرحوم اردستانی در ریاست مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس گفت:
در حدود ده سالی که مرحوم اردستانی سکاندار ریاست این مرکز بود تحول مثبتی در این مرکز از لحاظ ساختاری و کمیت و کیفیت انتشارات در حوزه نشر کتاب و فصلنامه های تخصصی ایجاد کرده بود و ایشان بسیار حساس بودند تا کتابهایی که از طریق این مرکز منتشر می گردد مستند ، دقیق ،منصفانه و صادقانه باشد و در این راستا به کارکرد ارتش ، جهاد سازندگی ، سپاه و بسیج نگاه صادقانه ای داشتند.
وی افزود:
از دیگر ابتکارات مرحوم اردستانی راه اندازی بحث تاریخ شفاهی بود که بعد ها ثبت این تاریخ شفاهی به استان ها و تیپ ها و لشکر ها تسری پیدا کرد.
دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا با اشاره به مرجعیت مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در خصوص جنگ تحمیلی ، گفت:
متاسفانه گاها در برخی از آثار منتشره در خصوص جنگ غلو شده است و گاها برخی در خصوص جنگ و دفاع مقدس مطالب غیر واقع گفته اند .
سرلشکر صفوی ادامه داد:
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس از معتبرترین مراکز تحقیقاتی راجع به جنگ است و هیچ مرکزی به این اندازه مرجعیت و صداقت و درستی مطالب منتشره در خصوص حقایق جنگ را ندارد.