دقایقی پیش؛

مردهك درکرمان لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگی ۵.۱ ریشترمردهك درکرمان رالرزاند.
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان کرمان ، بزرگي ۵.۱
تاريخ وقوع زلزله:
جمعه، ۲۵ آبان ۱۳۹۷ در ۲۳:۴۷:۰۴
(وقت محلي – تهران)

۲۰۱۸-۱۱-۱۶ ۲۰:۱۷:۰۴
(UTC)

بزرگي زلزله:
۵.۱

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۲۸.۲۳ شمالي و ۵۸.۲۸ شرقي
عمق: ۲۰ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۱.۷۴+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۳.۳۳+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان کرمان

فاصله‌ها:
۱۸ كيلومتري مردهك، کرمان
۳۶ كيلومتري رودبار، کرمان
۵۱ كيلومتري عنبرآباد، کرمان