دکتر جهانگیری تاکید کرد:

مردم کشور نسبت به سرنوشت دریاچه ارومیه حساسیت ویژه‌ای دارند

به گزارش نویدتهران،یازدهمین جلسه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

دکتر اسحاق جهانگیری در اين جلسه با اشاره به اقدامات خوب انجام شده برای احیاء دریاچه ارومیه گفت: بهبود وضعیت این دریاچه کار مهم و تعیین کننده ای بود و مردم سراسر کشور و به خصوص مردم شمال غرب کشور همواره نسبت به سرنوشت اين درياچه حساسيت ويژه اي داشته و دارند.
دکتر جهانگیری محدوديت منابع بودجه دولت را يادآوري شد و خاطرنشان كرد: با وجود همه محدوديت ها نباید اجازه دهیم كه روند اجرای طرح ها و برنامه های نجات دریاچه ارومیه با کندی مواجه شود.
معاون اول رئیس جمهور از دبیرخانه ستاد احیای دریاچه ارومیه و سازمان برنامه و بودجه خواست راهکارهایي براي تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت استمرار طرح هاي نجات درياچه اروميه تدوين و تدابیری بيانديشند تا برنامه های نجات اين دریاچه در سال ۹۸ نیز تداوم داشته باشد.
دکتر جهانگیری همچنین با اشاره به سخنان استاندار کردستان در خصوص مسايل این استان خاطرنشان کرد: مسایل استان کردستان هميشه مورد توجه دولت بوده است و نبايد بگذاريم مردم این استان احساس کنند که دولت نسبت به آنها کم توجهی دارد. نباید اجازه دهیم کارهای خوب دولت به خاطر برخی ضعف های کوچک بهانه به دست کسانی دهد که می خواهند دولت را تضعیف کنند.
رييس سازمان حفاظت محيط زيست نيز در اين جلسه با اشاره به اينكه تا كنون بيش از ۷ هزار ميليارد تومان براي احياي درياچه اروميه سرمايه گذاري شده، گفت: طرح نجات درياچه اروميه حدود ۸۰ درصد پيشرفت داشته و بهبود وضعيت اين درياچه موجب اميد و نشاط در مردم اين منطقه شده است.
در این جلسه که وزیر نیرو، استانداران آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان نیز حضور داشتند، مدير دفتر برنامه ريزي و تلفيق ستاد احياي درياچه اروميه، گزارشی از برنامه عملیاتی طرح نجات اين دریاچه در سال ۹۸ ارائه كرد.
وي با اشاره به اينكه وضعیت دریاچه ارومیه در حال حاضر به تراز مطلوبی رسیده، گفت: با توجه به بارش های اخیر و اقدامات صورت گرفته در جهت نجات درياچه اروميه، خوشبختانه روند دریاچه به سمت احیاء ادامه دارد.
دكتر تجريشي تامين آب از منابع جديد براي درياچه، تسهيل ورود رواناب هاي حوضه به درياچه و صرفه جويي در مصارف آب در حوضه آبريز درياچه اروميه را از جمله برنامه هاي پيش رو براي نجات اين درياچه برشمرد و افزود: در سال ۹۸ مديريت برداشت از منابع آب توسط وزارت نيرو و كاهش مصرف از سوي وزارت جهاد كشارزي در راستاي كمك به احياي درياچه اروميه دنبال خواهد شد.
وي همچنين به ارائه توضيحاتي در خصوص مقايسه ميزان بارش در حوضه آبريز و تغييرات تراز درياچه اروميه پرداخت و گفت: تراز درياچه اروميه در تاريخ ۱۲ ارديبهشت نسبت به تاريخ مشابه سال قبل ۸۸ سانتي متر افزايش داشته است و انتظار مي رود پس از اجراي فاز دوم مرحله احياء درياچه اروميه شاهد افزايش يك متري تراز درياچه باشيم.
دكتر تجريشي همچنين انتقال آب از رودخانه زاب و سد سيلوه به درياچه اروميه و انتقال پساب تصفيه خانه هاي فاضلاب شهر تبريز و شهر اروميه به درياچه اروميه را از پروژه هاي طرح تامين منابع آب جديد براي احياء درياچه اروميه عنوان كرد و گفت: در صورت تامين اعتبار مورد نياز اين پروژه ها، روند احياء درياچه اروميه سرعت خواهد گرفت.
استانداران آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي و كردستان نيز در اين جلسه هر كدام در سخناني گزارشي از اقدامات صورت گرفته در راستاي نجات درياچه اروميه ارائه كردند و به تشريح برنامه هاي آتي استان خود براي درياچه ارويه پرداختند.
در اين جلسه مقرر شد سازمان برنامه و بودجه و دبيرخانه ستاد احياء درياچه اروميه راهكارهايي را براي تامين منابع مالي جهت استمرار طرح هاي احياء درياچه اروميه تدوين كنند.